Вие сте тук: Начало » Хороскоп » Видове астрологични направления – елективна астрология

    Видове астрологични направления – елективна астрология

    zodiiМного често се случва хората да търсят съвет от астролог за избор на дата за случването на определено събитие напр. сключване на брак, покупко-продажба, раждане на дете, операция и т.н. В астрологията има различни направления и в няколко поредни статии ще разкажа задачите, които стоят пред отделните видове астрологични анализи. Тези направления са подробно обяснени от Михаил Левин, който е основател на Московската академия по астрология, чийто възпитаник съм и аз.

    „Елективната астрология е  астрология на избора  в най-широкия смисъл на тази дума. Призвана е да помогне на всеки човек да формира събитие в повседневния му живот. Тя може да има изключително висок резултат при действията, които човек планира предварително.

    Същността на елективната астрология е в съзнателния подбор на оптимален времеви момент за извършване на нужните действия.

    С други думи елективната астрология ни позволява да проектираме астрологични карти, които ни подпомагат с една или друга вероятност да получим зададения събитиен резултат.

    Основният въпрос в елективната астрология е “Кога?”:

    –           Кога да подписваме договор?

    –           Кога да си купим пералня?

    –           Кога да тръгваме на път и т.н.

    Освен на въпроса “Кога?”, елективната астрология отговаря и на въпроса “Какво ще стане?”. Този въпрос е актуален, когато действието вече е извършено, притежава свой собствен хороскоп и ние трябва да прогнозираме какъв ще бъде резултатът.

    Интересен е също въпросът за връзката между елекциите и наталните (рождените) хороскопи на клиентите. Такава връзка задължително присъства и най-често се изразява по следния начин. Един от основните закони на астрологичното прогнозиране гласи, че с даден човек (или обект) не може да се случи нещо, което не е заложено в наталната му карта. Последната по този начин се явява базова за всички други методи на прогнозиране, които по своята същност са единствено нейното развитие във времето. Следователно, ако клиентът желае да му се състави елекция за работа, която във връзка с наталната му карта му е противопоказна,  може да се случи следното:

    Вариант 1: Успяваме да му направим хубава елекция, но поради различни обстоятелства човекът не може да я реализира. С други думи, събитийният поток ще започне да се съпротивлява срещу опитите му да го “принуди”.

    Вариант 2: Астрологът по никакъв начин не успява да избере удовлетворителна елекция в желания от клиента промеждутък от време. По този начин се разбира, че  човекът не може да се „пребори със собствената си съдба“.

    Следователно, преди да проектираме какъвто и да е  вид елективна карта, трябва да изучим хороскопа на клиента, особено във връзка с елективната тема, както и прогностичните указания за предприемането на даденото събитие.

    Например клиентът желае да му се избере оптимален период за сключване на брак. Астрологът трябва да се увери с помощта на наталната карта, че бракът е възможен и няма показатели за безбрачие. Освен наталната карта трябва да вземем под внимание данни от главните прогностични методи, такива като символичните дирекции, солари, прогресии. Те могат да ни покажат невъзможност да се реализира определено събитие и тогава ще е безполезно да правим елекция.

    В практиката на повечето астролози със сигурност е имало случаи, когато блестящата елекция не е давала удовлетворителни резултати. При подробно разискване на въпроса в много случаи се оказвало, че “вината” е била в “особеностите” на наталната карта.

    Огромна роля в елективната астрология играе правилното формулиране от клиента на своето си желание. Между него и астролога трябва да има пълно взаимно разбиране. Проблемът, който интересува клиента, трябва да се изучи от астролога най-напред  от психологическа гледна точка.

    Елективната астрология по своята същност се гради върху тълкувание на астрологични символи към разнообразни и достатъчно тесни сфери в човешкия живот. Затова познаването на астрологията тук е от изключително значение, защото дори малка неточност при оценяване на качествата на даден зодиакален знак или на събитиен план в някой от домовете на хороскопа може да доведе до груба грешка и да провали самата елекция. Много е важно за елективния астролог да разбира значението на зодиакалните знаци в строг системен буквален и практично приложим вариант, а не в абстрактно-мистичен, както често се случва.“

    Астролог: Валентина Радиева-Маренова

    Горе