Вие сте тук: Начало » Актуално » РИОСВ-Бургас проверява ПП „Странджа” за преминаващи джипове

    РИОСВ-Бургас проверява ПП „Странджа” за преминаващи джипове

    riosvРИОСВ – Бургас организира незабавно проверка в природен парк „Странджа“, местността „Тракийския лагер“ по повод публикация на видеоматериал в медиите и социалните мрежи, от който се вижда как джипове преминават през брод на река Велека.

    Местността, в която е заснет клипът, попада в територия със защита по закона за защитените територии. Намира се в границите на природен парк „Странджа“, както и по Закона за биологичното разнообразие, тъй като попада и в две защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, по Директивата за местообитанията и по Директивата за птиците.

    РИОСВ – Бургас със съдействието на служители на Териториално поделение Държавно ловно стопанство (ТП ДЛС) Граматиково извършиха проверка в мeстността „Тракийския лагер” на територията на Природен парк „Странджа”. Проверката днес не установи присъствие на хора и автомобили в района от публикацията. От видеоклипа се вижда, че автомобилите се движат по съществуващ горски път, който преминава през брод на река Велека. Всичките 5 МПС преминават еднократно през реката.

    Преминаването на автомобили на това място не е необичайно, тъй като тук реката се пресича от горски път.

    От РИОСВ призовават туристите да бъдат отговорни към опазването на природата в природния парк, да ползват даденостите по щадящ начин, както и контролните органи в структурата на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) – дирекцията на ДПП Странджа, Регионална дирекция по горите (РДГ) и горските стопанства да приложат своите правомощия за контрол.

     

    Горе