Вие сте тук: Начало » Актуално » EVN влага над 1,3 млн. лв. в нови подземни кабелни линии в района на езеро „Мандра“

    EVN влага над 1,3 млн. лв. в нови подземни кабелни линии в района на езеро „Мандра“

    evn1Електроразпределение Юг (част от EVN) стартира проект в област Бургас за полагането на 2 бр. нови подземни кабелни линии с обща дължина 5,5 км, както и изграждането на нов трафопост.

    Новите кабелни линии ще заменят съществуващи 4 броя опасни за птиците въздушни електропроводи, които преминават над езеро „Мандра“ и пресичат един от основните прелетни маршрути на птиците в България – „Via Pontica“. Общата инвестиция на EVN по проекта е за над 1,3 млн. лв.

    Проектът ще се реализира на етапи. Първият е за кабелна линия с дължина 2 км, а вторият – за 3,5 км. Очаква се първият етап да бъде завършен до края на 2020 г.

    Строително-ремонтите дейности ще се извършват в близост до пътя Бургас – Созопол, като не се очаква затваряне на пътни отсечки за движение. Дейностите по проекта се извършват на база издадена от съответните институции документация.

    Това е поредният проект на компанията за изграждане на нови съоръжения с цел както сигурност на захранването, така и за безопасност на птиците.

    През 2019 г. в района на село Братово и местното сметище (което е естествена примамка за птиците) бяха изцяло премахнати проводниците от въздушна линия с дължина 2 км. Допълнително в този район беше изолиран (oбезопасен) електропровод с дължина 2,5 км. На съоръженията, които по технологични причини не позволяват подобно обезопасяване бяха монтирани т. нар. „кацалки“, които да привличат птиците, за да не кацат върху откритите проводници.

    В много от предприетите от компанията мерки EVN взаимодейства с екологични и неправителствени организации. Такова взаимодействие е проекта на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) „Живот за Бургаските езера“ по програма LIFE+ на Европейския съюз. В рамките на проектa EVN обезопаси 60 стълба.

    През 2018 и 2019 година в област Бургас бяха обезопасени общо 714 стълба от общо 72 км мрежа. Допълнително през 2013 г. за първи път в страната бяха монтирани 760 дивертора по линии около Атанасовско езеро.

    Горе