Вие сте тук: Начало » Актуално » Проф. Димитър Тадаръков празнува 70-годишен юбилей

    Проф. Димитър Тадаръков празнува 70-годишен юбилей

    tadarykovПотомъкът на източнотракийски бежанци от Ениджия, Лозенградско Димитър Николов Тадаръков е роден на 25.09.1950 г. в Поморие. Той принадлежи на големия род Тадаръкови и е от поколението му, при което започва въземането на тракийци, приютени от майка България. Завършва специалност „Машини и апарати за химическата и хранителна промишленост“ – машинен инженер във Висш машинно-електротехнически институт „В.И.Ленин“ (днес Технически Университет). Специализира Международни икономически отношения в УНСС – София (1981-1982). През 1988 г. успешно защитил докторат и му е присъдена научната степен „доктор на икономическите науки“. Работил като директор на дирекция Международен лизинг и зам.-генерален директор в Булгарлизинг (1985-1991). Член е на Изпълнителния комитет при Европейската лизингова федерация Лийзюръп в Брюксел, Белгия (1990-1998).

    От 1991 г. до момента е генерален директор на Булгарлизинг. Президент е на Булгарлизинг Холдинг и председател на Българската Лизингова Асоциация. Участва в управителните органи на повече от десет големи български и чуждестранни фирми. Осъществява международни и вътрешни лизингови и финансови операции в размер на над 250 млн. щатски долара.

    Поддържа редовни контакти с повече от седемстотин световни финансови и търговски фирми. Реално, с неговата дисертация „Лизингът в международните икономически отношения“ и реализираната първа сделка в социалистическата икономика за закупуването на товарни автомобили за международния автомобилен транспорт на България на лизинг е въвел понятието „лизинг“ в българската икономика.

    От 1991 г. е хоноруван доцент в катедрите – Международни икономически отношения и бизнес, Финанси и Международен туризъм при УНСС – София. От 1992 г. е хоноруван доцент и в Института за следдипломна квалификация при УНСС, а от 2001 г. извънреден доцент към същия университет. От 2002 г. е член на Управителния съвет на държавната Насърчителна банка. От същата година притежава Сертификат за квалификация и професионален опит в банковото дело № 0350- 01/10.04.2002. на БНБ – Управление Банков надзор. От 2004 г. е ръководител на катедра Икономика на туризма при УНСС. От 2005 г. е редовен доцент към УНСС – София, а от 2010 г. – редовен професор.

    През 2007-2008 г. е изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“. Успешно завършва предпресъединителната програма „Сапард“ на 105%. Получава акредитация на новоизградената структура „Разплащателна агенция“. През 2008 г. раздава на земеделските производители първите субсидии в размер на 500 млн. лв. За първи път въвежда понятието „Конфликт на интереси“ и освобождава осем служители на Фонд „Земеделие“.

    Димитър Тадаръков има значими международни научни изяви. Например, през 1989 г. изнася доклад на годишния конгрес на Лийзюръп в Западен Берлин. Той е първият докладчик от източния блок (социалистическия лагер) на VI-ия световен лизингов конгрес в Сидни, Австралия – 1989 г.

    Участва на редица форуми: на Обединените нации в Женева – 1990 г., на форума на Европейската общност във Виена и други. Участва и изнася доклади на форуми във Франкфурт (1990), Лос Анжелис (1991), Будапеща (1992), Виена (1996 и 1997). Издал е две монографии: „Теория и практика на туризма“ (2002) и „Морски туристически ресурси на България“ (2003).

    Владее английски, италиански и руски и е грижлив баща и пример за двете си  дъщери – Николета и Маргарита, на които осигурява обучение в колежи в Англия, където завършват висшето си образование.

    Ето какво споделя неговият по-голям брат Димо Тадаръков: „По ирония на съдбата, след повече от 45 години по негова идея в землището на с. Камчия, на основата на концесия, той получава правото и изгради супермодерна водноелектрическа централа – МВЕЦ „Камчия“ (т.н. „умни централи”). Тя произвежда първите количества ел. енергия на 17.05.2011 г. и влиза в редовна експлоатация на 28.10.2011 г.”

    Без да познават модерните принципи за двойно използване на ценния воден ресурс – питейни и енергийни, няколко треторазрядни политици се опитаха да обяснят безводието на язовир „Камчия” не с лошото управление на водния му запас, а с новата за нашата енергийна история умна централа – една забележителна иновация и инвестиция на Тадаръкови…

    Нека пожелаем на помориеца проф. Димитър Тадаръков честит юбилей! Все така да бъде носител на новото – достоен представител на източнотракийци, които със своето пословично трудолюбие и предприемчивост винаги са подпомагали възмогването на България.

    На многая лета, проф. Тадаръков!

     

    Д-р Стефан Пейков,

    издател на „ТАДАРЪКОВИЯТ РОД – Пътуване към корените”

    Коментар

    Вашия имейл няма да се публикува.Задължителни полета са отбелязани с * *

    *

    Горе