Вие сте тук: Начало » Актуално » Европейска финансова помощ на малки предприятия

    Европейска финансова помощ на малки предприятия

    Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ обяви стартирането на подбор на проекти – „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. – за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
    Целта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
    Допустимите кандидати трябва да отговарят на изискванията за малко предприятие, съгласно Закона за малките и средни предприятия, да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв. и да са регистрирали общо за три избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20 % спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г., и имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност.
    Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 100 %, като безвъзмездната финансова помощ, за която се кандидатства по процедурата, заедно с договорената по други процедури за осигуряване на оборотен капитал, финансирани със средства по ОПИК, не следва да надвишава 50 000 лева.
    Предоставените по процедурата средства за оборотен капитал следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите.Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 15.03.2021 г.Пълния пакет от документи и информация за начина на кандидатстване ще откриете тук.

    Коментар

    Вашия имейл няма да се публикува.Задължителни полета са отбелязани с * *

    *

    Горе