Вие сте тук: Начало » Обяви (страница 2)

    Публикации от категория: Обяви

    RSS абонамент

    Покана за Годишно отчетно събрание на сдружение “Граждани за Поморие”

    grajdani_za_pomorie

    На 31.01.2020 год., от 17:00 часа, на ул.” Цар Калоян” 2 , ще се проведе Годишното отчетно събрание на Сдружение с нестопанска цел ” Граждани за Поморие” при следния дневен ред: 1. Годишен доклад за дейността на СНЦ ” Граждани за Поморие ” за 2019- та година от председателя Ангелина Мерджанова; 2. Отчет на контролната комисия – Константин Ризов, Кремена ... Виж още »

    ОХК Поморие набира момичета и момчета от 1-ви до 3-ти клас

    handball1

    Общински хандбален клуб Поморие набира момичета и момчета от 1-ви до 3-ти клас. “Нека да напълним игрището с малки бъдещи таланти, да можем да се радваме и да се гордеем с техните спортни успехи. Ще очакваме всяко едно дете.Тренировките се провеждат всеки делничен ден от 17.00 до 18.00часа на спортната площадка до Руски паметник”, обявиха от клуба Виж още »

    Обява за работа в Център за обществена подкрепа гр. Поморие

    COP

    „Център за обществена подкрепа” – гр. Поморие, обявява конкурс за 1 щатна бройка – педагог; Код по НКПД 2359-6012 Длъжност, звено, териториално звено: Педагог, ОП „Социално обслужване” – Поморие, „Център за обществена подкрепа” – Поморие. Специфични изисквания за заемане на длъжността: Завършено висше образование с образователно – квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” в областта на следните педагогически профили: „Начална педагогика”, ... Виж още »

    НЧ „Светлина 1939“ гр. Поморие открива новата учебна година

    70562783_2106462912786937_9167882420895088640_n

    НЧ „Светлина 1939“ гр. Поморие открива новата учебна година в читалищната академия за всички възрастови групи. Побързайте да се запишете в различните  читалищни форми за организиране на свободното време, освен че е полезно, ще е и много приятно! Виж още »

    Нов прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи

    deca

    Агенция по заетостта стартира нов прием на заявления по проект “Родители в заетост”. Срокът за подаване на заявления е от 17 септември до изчерпване на финансовия ресурс. Право да подават заявления по проекта имат родители на деца от 0 до 12 години. Родителите, които могат да се възползват от услугата и желаят да подадат своите документи за участие при новия ... Виж още »

    Търсят социален работник за работа в отдел „Закрила на детето“

    dsp

    Дирекция „Социално подпомагане” гр. Поморие обявява свободно работно място на  длъжност Социален работник в отдел „Закрила на детето“. Изисквания за длъжността: образователна степен – висше бакалавър; професионална квалификация –  социални дейности или други хуманитарни направления, педагогика и правни науки; професионален опит – 2 години за хуманитарни и правни науки e предимство; допълнителна квалификация/ обучение – компютърна грамотност. Необходими компетентности: работа ... Виж още »

    Предоставят лична помощ за хората с увреждания от септември

    inv

    Наредбата за включване в механизма лична помощ влезе в сила след обнародването й в Държавен вестник на 5 юли. Нормативният акт е разработен в изпълнение на чл. 17 от Закона за личната помощ. С наредбата се урежда редът за предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението по предоставянето на механизма лична помощ и последващи оценки на изпълнението. Регламентира се и сключването, ... Виж още »

    Търсят здравни специалисти и санитари за мобилни екипи по патронажна грижа

    burgas

    Община Бургас търси да назначи специалисти за новата комплексна здравно-социална услуга, която включва предоставяне на медицинска грижа и социални услуги по домовете по проект “Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Комплексната социална услуга надгражда познатия социален патронаж и включва посещение от компетентно медицинско лице – медицински ... Виж още »

    “МБАЛ Поморие” обявява свободни работни места

    mbal-pomorie

    “МБАЛ Поморие”ЕООД  обявява подбор на кадри чрез събеседване  за следните длъжности: „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ” – 5/пет/щатни бройки Изисквания за заемане на длъжността: Образование: бакалавър здравни грижи, полувисше медицинско образование Професионален опит с предимство   РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ   –  1/една/щатна бройка Образование: бакалавър здравни грижи, полувисше медицинско образование Професионален опит с предимство   „СПЕЦИАЛИСТ ЧОВЕШКИ РЕСУСРСИ”– 1/една/бройка Образование: висше образование ... Виж още »

    Финансова подкрепа за обучения на работещите в малки предприятия

    bt

    Агенция по заетостта стартира предоставянето на финансова подкрепа за заявените от работодателите обучения по ключови компетентности на заети лица от микро- и малки предприятия. Преференцията се предоставя по реда на чл. 63, ал.1, т.3 от Закона за насърчаване на заетостта и в рамките на утвърдения Национален план за действие по заетостта през 2019 г. Целта е да се стимулират работодателите ... Виж още »

    Горе