Вие сте тук: Начало » Политика (страница 4)

  Публикации от категория: Политика

  RSS абонамент

  През 2019 г. стартира реконструкцията на водопроводите в селата Бата и Страцин

  20190109_161803-1024x498

  Близо 6 млн. лева е стойността на договора, подписан миналата година с ДФ „Земеделие”, за реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните мрежи в поморийските села Бата и Страцин. Процедурата за избор на изпълнител е стартирана и е възможно до три месеца да започне реалното изпълнение на проекта, ако няма обжалване. Това каза кметът Иван Алексиев по време на общественото обсъждане на ... Виж още »

  Извършен е ремонт на училището в с. Бата

  bata

  За първи път след построяването на втория етаж на ОУ „Христо Ботев” с. Бата, през 1966 г., беше извършен цялостен основен ремонт на покрива му. Освен нов покрив, цялостен ремонт бе направен  и на физкултурния салон, на класните стаи и на компютърния кабинет, намиращ се на втория етаж от учебното заведение. Това се случи със средства по капиталовата програма на ... Виж още »

  ВАС връща към КЗК жалбата за концесията на плаж „Поморие-изток”

  kzk

  Сезиран, след отказа на Комисията за защита на конкуренцията да образува производство за спиране на процедурата за определяне на концесионер на плаж „Поморие-изток”, Върховният административен съд се произнесе в полза на Община Поморие. До подаване на жалба се стигна след като Министерството на туризма обяви конкурс за определяне на концесионер на морски плаж „Поморие-изток” и стана ясно, че концесионната територия ... Виж още »

  Решения от 46-то заседание на Общински съвет-Поморие

  obs-pm

    Р Е Ш Е Н И Я ОТ 46-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 28.12.2018г. /мандат 2015-2019г./ Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 18.01.2019г. По т.1. от дневния ред: „ОС-692/05.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно план-сметка за дейностите по чистотата за 2019г.” с 13 гласа „за”, ... Виж още »

  КЗК предлага промяна в Закона за лечебните заведения, след подадена жалба от МБАЛ Поморие

  kzk

  Програмата за стабилизиране на МБАЛ Поморие е в сила от 2015 г., след като болницата изпадна в критичен момент за съществуването си. Общината не е спирала да подпомага финансово търговското дружество МБАЛ Поморие, защото усилията на кмета Иван Алексиев са насочени именно към това да се осигури съществуването и медицинското обслужване на болницата, съобщават от Община Поморие. Част от „оздравителните” ... Виж още »

  Обществените обсъждания на проектобюджета за община Поморие започват на 08.01.2019 г.

  obshtina

  Обществените обсъждания на проектобюджета на Община Поморие за 2019 г. започват на 08.01.2019 г. /вторник/ и ще продължат до 14.01.2019 г. /понеделник/. Те ще обхванат всички съставни селища в община Поморие. На всяко едно от тях ще присъства  кметът Иван Алексиев и/или негов заместник. Постъпилите от срещите предложения ще бъдат взети под внимание при изработване на окончателния проектобюджет, съобщават от ... Виж още »

  В Поморие заработва схема за разделно събиране на ненужни текстилни материали от домакинствата

  obs-pm

  Общинският съвет  в Поморие одобри схемата за разполагане на съдове за разделно събиране  на ненужни облекла, обувки и други текстилни материали от домакинствата. Докладната ОС-724/26.11.2018г бе внесена в местния парламент от кмета Иван Алексиев. Компанията, която ще постави автоматите за текстилни отпадъци  е „Евротекс” ЕООД.  Шест са локациите, където ще бъдат разположени метализираните контейнери. Виж още »

  Четиридесет и шестото заседание на Общински съвет – Поморие на 28 декември

  obs-pm

  На 28.12.2018 г. /петък/ от 9.30 часа в зала №2 на Община Поморие ще се проведе 46 -то  заседание на Общински съвет – Поморие при следния проект за дневен ред, с включени 50 точки за обсъждане: 1.ОС-692/05.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на план-сметка за дейностите по чистотата за 2019г. 2.ОС-697/08.11.2018г. – ... Виж още »

  Промени в Закона за управление на отпадъци

  riosv

  В изменението и допълнението (ЗИД) на Закона за Управление на отпадъците (ЗУО), обнародвани в ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г. и отнасящи се за териториалното разположение на площадките за рециклируеми отпадъци, са предвидени следните промени: Изискването на чл.38 от ЗУО за разположение на площадките за дейности с отпадъци от метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС в територии, „за които съгласно ... Виж още »

  Как ще се третират употребяваните дрехи, предназначени за подготовка за повторна употреба

  pomo6ti

  Употребяваните дрехи, които са предназначени за подготовка за повторна употреба, т.е. дейности по третиране като сортиране, отстраняване на замърсявания, пране и др., представляват отпадъци и следва да се управляват като такива съгласно ЗУО и подзаконовите нормативни актове, съобщават от пресцентъра на РИОСВ-Бургас. Предаването и приемането на текстилни отпадъци се извършва само въз основа на писмен договор с лица. притежаващи разрешение, ... Виж още »

  Горе