Вие сте тук: Начало » Архив етикети: общо събрание

    Архив етикети: общо събрание

    Общо събрание на Читалище “Светлина 1939”

    chitalishte_Svetlina

    Настоятелството на  НЧ „Светлина-1939″ гр. Поморие свиква годишно отчетно събрание на читалищната организация,  което ще се проведе на 31.03.2014г. /понеделник/ от17.00 ч., в театралния салон,  при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Отчет за дейността на читалището през 2013г. 2. Отчет на проверителната комисия по изпълнението на приходите и разходите за  финансовата 2013г. 3.Приемане бюджета на читалището за 2014г. 4. Приемане на ... Виж още »

    Общо събрание на Читалище “Просвета 1888”

    Prosveta1

    Настоятелството на Читалище “Просвета 1888” . гр. Поморие, свиква Общо събрание на членовете на читалището, което ще се състои на 19.03.2014 год./сряда/ от 17.30 часа в залата на Читалище “Просвета 1888”, при следния дневен ред: Отчетен доклад на Настоятелството за 2013 год. Отчетен доклад на Проверителната комисия  на читалището за 2013 год. Приемане на културния календар на читалището за 2014 ... Виж още »

    Свиква се Общо събрание на Тракийско дружество “Одринска епопея” Поморие

    Trakiysko_dr

    Управителният съвет на Тракийско дружество “Одринска епопея” гр. Поморие свиква Общо събрание, което ще се състои на 11.04.2013г. /четвъртък/ от 17.00 часа в клуба на дружеството. Общото събрание се свиква на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.4, ал. 7 от устава на дружеството при следния дневен ред: Виж още »

    Горе