Вие сте тук: Начало » Архив етикети: отворено писмо

    Архив етикети: отворено писмо

    Отворено писмо до министъра на културата

    MK

    Отворено писмо от служители на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР, Обръщаме се към Вас с настоятелна молба да бъде обявен конкурс за избор на Директор на НИНКН, съгласно изискванията на Закона за закрила и развитие на културата и Наредба №Н-4/14.06.2007г. на МК за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти (обн. Д.В., бр.50/22.06.2007г.; ... Виж още »

    Отворено писмо до кмета на Община Поморие

    babuna

    Граждани от Поморие са изпратили отворено писмо до кмета на общината във връзка със състоянието на уличната мрежа, което публикуваме: ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ                                                                                  КОПИЕ ДО ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА                                                                                   ОБЩИНА ПОМОРИЕ  О Т В О Р Е Н О  П И С М О             УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТЕ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   Като се ... Виж още »

    Горе