Бедствено положение на територията на Поморие и Ахелой

Разпечатай

На 08.02.2012 г. в 07,00 часа се проведе заседание на Кризисен щаб при Община Поморие във връзка с усложнената метеорологична обстановка на територията на гр.Поморие и гр.Ахелой. Във  връзка с изслушания доклад, Кметът на Община Поморие Иван Алексиев, в присъствието на областния управител Константин Гребенаров, обяви бедствено положение на територията на двата града.

За оперативната обстановка докладва Илиян Шишманов- инспектор „ЗН и ОМП” В гр. Поморие:

Вследствие на силния вятър и вълнение в Черно море е нарушена цялостта на Пясъчната коса в отсечката между източния край на каменната дамба и почивните станции „Козлодуй” и „Анимяк”, находяща се в северната част на гр.Поморие. В района на Централен плаж-гр.Поморие, в отсечката между Военно-почивен дом и сградата на централния вход на плажа.
В района на бул.”П.К.Яворов” гр.Поморие – в отсечката между западния край на брегозащитната стена и бивш „Лимонаден цех”. Има разбити плавателни съдове-яхти и лодки, с местостоянки източен, южен хелинг и в района на лодкостоянката в кв.”Свети Георги” гр.Поморие.
В района на пристанище Поморие РК”Димчо Карагьозов” са скъсани швартови въжета и се създава опасност за другите плавателни съдове в акваторията на пристанището.
В гр.Ахелой: Прекъснат е достъпа до източния рибарски хелинг. Подкопан е пътя, свързващ гр.Ахелой с КК”Мидия”. Съборена е част от подпорната стена на брега в къмпинг „Ахелой”,  вследствие на силна приливна вълна и свлачищни процеси. Нивото на река „Ахелой“ е достигнало критични прагове и има опасност от заливане на главен път I-9 Варна-Бургас и курортен комплекс”Мидия”.
Планирано се контролира нивото на язовир „Ахелой” като това се осъществява от „Напоителни системи” ЕАД.

И в двата града има предприети аварийно-възстановителни работи по възстановяване на брегоукрепителните съоръжения. Електрозахранването на територията на Община Поморие е нормално. Водоподаването е нормално на цялата територия на общината. Всички останали пътища в общината са проходими при зимни условия. Няма данни за бедстващи хора, включително родилки, болни и лица на хемодиализа.Няма данни за аварирали автомобили. Наличната снегопочистваща техника е в готовност по всички направления.
Тъй като силният вятър води до снегонавявания, всички кметове и кметски наместници са уведомени за наложените ограничения за движение на МПС.
Координацията със снегопочистващата фирма, ЕВН-Поморие, ВиК-Поморие, РУП-Поморие, РСПБЗН-Поморие, е на много добро ниво. Дежурните по общински съвет за сигурност предоставят своевременно необходимата информация за обстановката в общината до щаба за координация, оперативния дежурен на област Бургас, както и до областния координационен център.

В изпълнение на Заповед на Министъра на образованието от 07.02.2012 г. учебните занятия в училищата на територията на община Поморие са отменени.

 

 

Заповедта на кмета на Община Поморие Иван Алексиев за обявеното бедствено положение в градовете Поморие и Ахелой:

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр. с чл.65, ал.2, т.3 от Закона за защита при бедствия и след като се запознах с Протокол №1 от 08.02.2012 година на Кризисен щаб, определен със Заповед №РД-16-09/05.01.2012 година, свикан със Заповед №РД-16-90 /08.02.2012 година, ОБЯВЯВАМ:

Бедствено положение на територията на гр.Поморие и гр.Ахелой, община Поморие. Възлагам на Кризисния щаб да докладва своевременно и периодично за протичането на аварийнно-възстановителните работи , както и за необходимостта от провеждане на допълнителни аварийно-възстановителни работи и за временно извеждане и предоставяне на неотложна помощ на пострадали лица.