- RadioMilena.com - http://radiomilena.com/news -

Без учебни занятия на територията на община Поморие от 01.02. до 03.02.2012г.

Posted By Константин Златаров On 31/01/2012 - 10:44 ч. @ 10:44 In Общество | Comments Disabled

Във връзка с ниските температури кметът Иван Алексиев е издал заповед за преустановяване на учебните занятия на територията на община Поморие за периода от 01.02. до 03.02.2012г., съобщиха от общината.

[1]

Bookmark/Favorites [2]Svejo [3]Google Bookmarks [4]Delicious [5]StumbleUpon [6]Facebook [7] [8]Сподели [9]

Article printed from RadioMilena.com: http://radiomilena.com/news

URL to article: http://radiomilena.com/news/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be-18548/

URLs in this post:

[1] Image: http://radiomilena.com/news/wp-content/uploads/2012/01/zamraz4.jpg

[2] Image: http://radiomilena.com/newsjavascript:if(document.all){window.external.AddFavorite(

[3] Image: http://www.addtoany.com/add_to/svejo?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25b1%25d0%25b5%25d0%25b7-%25d1%2583%25d1%2587%25d0%25b5%25d0%25b1%25d0%25bd%25d0%25b8-%25d0%25b7%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%258f%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%258f-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%258f%25d1%2582%25d0%25b0-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25be-18548%2F&linkname=%D0%91%D0%B5%D0%B7%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2001.02.%20%D0%B4%D0%BE%2003.02.2012%D0%B3.

[4] Image: http://www.addtoany.com/add_to/google_bookmarks?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25b1%25d0%25b5%25d0%25b7-%25d1%2583%25d1%2587%25d0%25b5%25d0%25b1%25d0%25bd%25d0%25b8-%25d0%25b7%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%258f%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%258f-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%258f%25d1%2582%25d0%25b0-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25be-18548%2F&linkname=%D0%91%D0%B5%D0%B7%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2001.02.%20%D0%B4%D0%BE%2003.02.2012%D0%B3.

[5] Image: http://www.addtoany.com/add_to/delicious?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25b1%25d0%25b5%25d0%25b7-%25d1%2583%25d1%2587%25d0%25b5%25d0%25b1%25d0%25bd%25d0%25b8-%25d0%25b7%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%258f%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%258f-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%258f%25d1%2582%25d0%25b0-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25be-18548%2F&linkname=%D0%91%D0%B5%D0%B7%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2001.02.%20%D0%B4%D0%BE%2003.02.2012%D0%B3.

[6] Image: http://www.addtoany.com/add_to/stumbleupon?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25b1%25d0%25b5%25d0%25b7-%25d1%2583%25d1%2587%25d0%25b5%25d0%25b1%25d0%25bd%25d0%25b8-%25d0%25b7%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%258f%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%258f-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%258f%25d1%2582%25d0%25b0-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25be-18548%2F&linkname=%D0%91%D0%B5%D0%B7%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2001.02.%20%D0%B4%D0%BE%2003.02.2012%D0%B3.

[7] Image: http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25b1%25d0%25b5%25d0%25b7-%25d1%2583%25d1%2587%25d0%25b5%25d0%25b1%25d0%25bd%25d0%25b8-%25d0%25b7%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%258f%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%258f-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%258f%25d1%2582%25d0%25b0-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25be-18548%2F&linkname=%D0%91%D0%B5%D0%B7%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2001.02.%20%D0%B4%D0%BE%2003.02.2012%D0%B3.

[8] : http://radiomilena.com/news/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be-18548/

[9] Сподели: http://www.addtoany.com/share_save

Copyright © RadioMilena.com. All rights reserved.