Бисери от поморийския бряг – 2013

Разпечатай

Във връзка с провеждането на детския песенен конкурс
“Бисери от поморийския бряг”,
НЧ”Светлина –1939” гр. Поморие
набира желаещи за участие и организира тяхното прослушване.

 

СТАТУТ

НА ДЕТСКИЯ ПЕСЕНЕН КОНКУРС

“ БИСЕРИ ОТ ПОМОРИЙСКИЯ БРЯГ”

 

1.Регламент :

Детският песенен конкурс “Бисери от поморийския бряг

се организира и провежда всяка година в театралния салон на НЧ”Светлина-1939” гр. Поморие, със съдействието на Община Поморие.

Конкурсът заема важно място в културния календар на читалището и на Община Поморие.  Той се провежда  в края на м. март, или началото на м. април. По този начин българската популярна песен, в цялото й многообразие и културно развитие, стига до широката  публика. 

2.Цел на конкурса :

Да стимулира интереса на подрастващите към българската популярна песен.

Да осигурява изяви на най – добрите и талантливи изпълнители  в концертни програми, чествания и тържества, лбт Читалище “Светлина-1939” и Община Поморие.

Да поощрява музикалното развитие и образование на наградените участници, в специализираните учебни заведения  на територията на гр. Бургас.

3.Условия за участие :

Конкурсът се провежда в три възрастови групи – от 4 – до 7 год.,

 от 8- до 10 год., 11-14год.

Желаещите подават заявка за участие с името, годините си,  и песента, която желаят да изпълнят.

Участниците сами осигуряват музикалния съпровод – синбек на песента.

Явяват се на предварителни  прослушвания, обявени по график от ръководството на читалището.

На тези прослушвания се помага на участниците в подбора на песента и тоналността за изпълнението й, съобразно гласовите възможности на участника.   

Дават се препоръки за артистичното  представяне на песента и доброто сценично поведение на изпълнителя.

Участниците могат да репетират на сцената, като ползват  озвучителна апаратура и микрофон. Работи се по техниката на пеене и правилната дикция.

Явяват се на генерална репетиция, на която теглят жребий за поредността на изпълненията.

     Представянето им в конкурсната програма може да бъде придружено и с

     танцово изпълнение.

4.Конкурсната част се оценява от компетентно жури в състав :

композитор, изпълнител, музикален педагог.

Детско жури, съставено от участници, отличени с първо място от минал конкурс.

Публиката, която на гърба на входния си билет записва името на предпочитания от него изпълнител.

Преброяването на билетите се извършва от трима читалищни служители.

     5.Награди :

Всички участници получават грамоти за участието си.

Специализираното жури определя 1-во, 2-ро и 3-то място за участниците от различните възрастови групи.

Детското жури връчва само една награда, за трите възрастови групи.

Наградата на публиката е една, за трите  възрастови групи.

Резултатите от конкурса се обявяват в деня ,  веднага след решението на  журито.

Участниците  в конкурса заплащат такса участие в размер на 10 лв.

6.Заявките се приемат на адрес :

гр. Поморие – 8201

ул. “Княз Борис 1” № 110

НЧ”Светлина-1939”за конкурса

“Бисери от поморийския бряг”,

 на тел: 0596 / 3 35 93, или на място, по време на репетициите.

7. График за репетициите – провеждат се в музикалната школа на читалището, на ІІ-рия етаж, в неделните  дни на м.февруари и м. март 2013г..

от 10.00 – до 13.00. ч.