Бургаски регион реши проблема с боклука за 25 години напред

Разпечатай

В Бургас бе подписан договор за финансиране на проектно предложение №DIR-5102118-1-22 “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас”, одобрено по процедура №BG161PO005/10/2.10/05/18, приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.
Партньори по него са общините Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец, Сунгурларе и Сдружение за управление на отпадъците – Регион Бургас.
Общият бюджет на проекта е 43 231 121.10 лв. Тези средства ще послужат за:

- Проектиране и изграждане на 1-ва клетка от регионално депо Братово.
- Монтиране на съоръжения за сепариране, открито компостиране и рециклиране на строителни отпадъци.
- Изграждане на склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци от бита.
- Изграждане на две претоварни станции в Несебър и Карнобат и довеждаща инфраструктура до тях.
- Доставка на машини и съоръжения за експлоатация на регионално депо „Братово – Запад”, претоварна станция за отпадъци – Несебър и претоварна станция за отпадъци – Карнобат.

Договорът бе подписан от министъра на околната среда и водите Нона Караджова и кмета на община Бургас Димитър Николов. Проектът бе подготвен от Община Бургас – заради високия й административен капацитет и доказани резултати при усвояване на еврофондовете.

„ Казвам Честито на всички колеги – кметове от региона, защото решихме проблема с боклука за 25 години напред. За туристически регион като нашия новата система за управление на отпадъците е не само нужна и полезна придобивка, а и белег на европейска култура. Капацитетът на старото депо скоро ще се изчерпи. Започваме паралелно да го затваряме и рекултивираме”, каза кметът Николов.

Нона Караджова определи днешния като един от най-хубавите й дни през годината.

„Най-доброто регионално партньорство видяхме в Бургас. Затова изпреварихте с този проект много други и той е награда за вас. Според европейските изисквания през 2020 г. 50 % от отпадъците у нас трябва да се рециклират и оползотворяват. Общините, които се справят с тази задача, ще бъдат стимулирани и облекчени от някои такси”, заяви министърът на околната среда и водите. Тя съобщи, че бургаската регионална система за управление на отпадъците ще обслужва 210 населени места, обитавани от близо 400 000 души.
При подписването на договора в Заседателната зала на Община Бургас присъстваха още зам.-министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, зам.-кметът на община Бургас Атанаска Николова, областният управител Константин Гребенаров, председателят на Общински съвет – Бургас Снежина Маджарова, директорът на РИОСВ – Бургас Бойчо Георгиев, народните представители Димитър Бойчев, Галина Милева и Иван Алексиев.
Разбира се, там бяха кметовете на останалите 8 общини или техни представители. Всички деветима кметове получиха от министър Караджова грамоти за „Най-добро партньорство в регионално сдружение”.
Зам.-министърът на МОСВ Ивелина Василева определи бургаският проект като един от най-добре и най-бързо подготвените по тази приоритетна ос на ОПОС.

Етикети: