Бургас защитава авторитета си на „електронна община” с нови екстри

Разпечатай

От 18 октомври 2010 г. гражданите на Бургас имат възможност да подават заявления за издаване на удостоверения не само на хартиен носител в Общината, но и чрез Интернет. Електронният канал за комуникация ще улесни хората при ползването на публични услуги, като премахне опашките пред гишетата и свързаните с тях неудобства.

Новата услуга е разработена от Siemens IT Solutions and Services в рамките на проекта „Интегрирано административно обслужване на централно и местно ниво и предоставяне на публични услуги”. Освен Община Бургас, такава екстра предлагат само столичните райони Слатина и Триадица.

Услугите по гражданска регистрация, които вече могат да бъдат извършвани и по електронен път, включват издаване на удостоверения за постоянен и настоящ адрес, промяна на постоянен и настоящ адрес, за родствени връзки, за идентичност на имената на едно лице и за липса на съставен акт за гражданско състояние. Желаещите могат да заявяват тези документи и да ги получават през Портала на електронното правителство (www.egov.bg), както и да обменят с доставчика на услугите електронни съобщения и документи. До Портала може да се стигне през сайта на Община Бургас – чрез падащото меню „Е-УСЛУГИ”.

За да се възползват от тази услуга, гражданите трябва да притежават електронен подпис.

Етикети: