Важно! Публикуваха засегнатите площи и имената на собствениците им за обходния път

Разпечатай

Официалният сайт на Община Поморие публикува изработения подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: Път 1-9 Слънчев бряг – Бургас, участък: Обход на с.Ахелой от км 207+500 до км 212+233.06.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в срок от един месец след обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта в отдел “ТСУ” на община Поморие и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация, се казва в съобщението. В публикацията, чрез линкове са публикувани терените, засегнатите площи и имената на собствениците.
Още в понеделник кметът на общината Иван Алексиев обяви публично на откритата оперативка предстоящата процедура за обходния път.

Pomorie-1

Pomorie-2

Aheloi

Поморие-проектна-документация /списъци имена/

Ахелой-проектна-документация1 /списъци имена/

линк към сайта тук: