- RadioMilena.com - http://radiomilena.com/news -

Взлом в павилион за вестници на ул. «Княз Борис I»в Поморие

Posted By radiomilena On 13/02/2013 - 11:00 ч. @ 11:00 In Криминале | Comments Disabled

[1]На 13.02.т.г. в Районно Управление «Полиция» – Поморие е получено съобщение, че  е проникнато в павилион за вестници, находящ се на ул. «Княз Борис I» в гр.Поморие. На място е установено, че в павилиона е проникнато чрез натиск на входна алуминиева врата и е извършена кражба на преносим компютър и около 200 лева оборотни пари. Работата по случая продължава от служители на Районно Управление «Полиция» – Поморие

Bookmark/Favorites [2]Svejo [3]Google Bookmarks [4]Delicious [5]StumbleUpon [6]Facebook [7] [8]Сподели [9]

Article printed from RadioMilena.com: http://radiomilena.com/news

URL to article: http://radiomilena.com/news/%d0%b2%d0%b7%d0%bb%d0%be%d0%bc-%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d0%bb-%d0%ba%d0%bd-26529/

URLs in this post:

[1] Image: http://radiomilena.com/news/31-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%b0-2804/police52-2/

[2] Image: http://radiomilena.com/newsjavascript:if(document.all){window.external.AddFavorite(

[3] Image: http://www.addtoany.com/add_to/svejo?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25b2%25d0%25b7%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25bc-%25d0%25b2-%25d0%25bf%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b8%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25be%25d0%25bd-%25d0%25b7%25d0%25b0-%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b8-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d1%2583%25d0%25bb-%25d0%25ba%25d0%25bd-26529%2F&linkname=%D0%92%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D0%BB.%20%C2%AB%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20I%C2%BB%D0%B2%20%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5

[4] Image: http://www.addtoany.com/add_to/google_bookmarks?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25b2%25d0%25b7%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25bc-%25d0%25b2-%25d0%25bf%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b8%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25be%25d0%25bd-%25d0%25b7%25d0%25b0-%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b8-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d1%2583%25d0%25bb-%25d0%25ba%25d0%25bd-26529%2F&linkname=%D0%92%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D0%BB.%20%C2%AB%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20I%C2%BB%D0%B2%20%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5

[5] Image: http://www.addtoany.com/add_to/delicious?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25b2%25d0%25b7%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25bc-%25d0%25b2-%25d0%25bf%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b8%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25be%25d0%25bd-%25d0%25b7%25d0%25b0-%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b8-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d1%2583%25d0%25bb-%25d0%25ba%25d0%25bd-26529%2F&linkname=%D0%92%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D0%BB.%20%C2%AB%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20I%C2%BB%D0%B2%20%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5

[6] Image: http://www.addtoany.com/add_to/stumbleupon?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25b2%25d0%25b7%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25bc-%25d0%25b2-%25d0%25bf%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b8%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25be%25d0%25bd-%25d0%25b7%25d0%25b0-%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b8-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d1%2583%25d0%25bb-%25d0%25ba%25d0%25bd-26529%2F&linkname=%D0%92%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D0%BB.%20%C2%AB%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20I%C2%BB%D0%B2%20%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5

[7] Image: http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25b2%25d0%25b7%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25bc-%25d0%25b2-%25d0%25bf%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b8%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25be%25d0%25bd-%25d0%25b7%25d0%25b0-%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b8-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d1%2583%25d0%25bb-%25d0%25ba%25d0%25bd-26529%2F&linkname=%D0%92%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D0%BB.%20%C2%AB%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20I%C2%BB%D0%B2%20%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5

[8] : http://radiomilena.com/news/%d0%b2%d0%b7%d0%bb%d0%be%d0%bc-%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d0%bb-%d0%ba%d0%bd-26529/

[9] Сподели: http://www.addtoany.com/share_save

Copyright © RadioMilena.com. All rights reserved.