Високи стандарти за обслужването на клиенти на EVN

Разпечатай

Над 3 млн. предварителни справки за дължима сума е предоставило дружеството на своите клиенти през 2009 г. Над 3 млн. предварителни справки за дължимите суми за ток са направили клиентите на EVN Bulgaria през 2009 г. Около 660 000 проверки на сметките са получили клиентите на EVN Bulgaria чрез телефона за автоматична проверка. С едно обаждане на номер 0700 10207 всеки битов и малък стопански клиент може да се информира предварително за стойността на фактурата си за консумирана енергия. За целта е необходимо единствено въвеждане на ИТН
(номер на измервателна точка), видим от предишна фактура. Над 2,375 млн. проверки на сметките пък са извършили клиентите на дружеството чрез
интернет страницата www.evn.bg. За проверка през интернет се изисква предварителна регистрация. За нея клиентът е необходимо да посочи свой ИТН и да въведе валиден email адрес. Сайтът на EVN Bulgaria се зарежда с информация за консумираната електрическа енергия, дължимата сума и срок за следващо плащане до 1-во число на месеца за клиентите с период на плащане от 1-во до 15-то число и до 11-то число на месеца за клиентите с период на плащане от 11-то до 25-то число.
По-добрата, улеснена и бърза комуникация с клиентите са основните насоки, по които EVN Bulgaria работи и се стреми непрекъснато да усъвършенства. Развитието на възможностите за своевременното предоставяне на информация на клиентите е част от тази насока, където EVN Bulgaria си залага и постига високи стандарти за клиентско обслужване.

Етикети: