В Ахелой се проведе българо-турски уъркшоп по Биологично земеделие

Разпечатай

От 25.11.2011 г. до 27.11.2011 г. в хотелски комплекс „Марина Кейп” гр. Ахелой се проведе българо-турски уъркшоп по Биологично земеделие, съобщиха от Сдружение „Европа и Ние”

Мероприятието се организира в рамките на проект «Подобряване качеството на живот в трансграничния регион чрез промоция на екологично чисто земеделие», финансиран с помощта на Европейския Съюз чрез трансграничната програма по ИПП България – Турция CCI номер 2007CB16IPO008. Проектът се изпълнява от Сдружение „Европа и Ние” в партньорство със Селскостопанската камара на Пънархисар, Република Турция.

24 земеделски стопани от Община Поморие и Община Пънархисар взеха участие в уъркшопа, като имаха възможност да се запознаят с основите на биологичното земеделие и процесът на сертификация, да проучат добрите практики в производството на биологична продукция, да обсъдят земеделски теми и въпроси, които ги вълнуват и да обменят полезна информация и опит.

През месец декември 2011 г. предстои българска група от земеделски стопани и представители на компетентни институции в сферата на земеделието да посетят Република Турция, като по време на визитата ще се проведат практически посещения на земеделски ферми, сертифицирани като биологични производители и прилагащи добри земеделски практики, ще се представи опитът и новостите, прилагани в земеделието в съседната държава.