Гребенаров: Неатрактивните и големи плажове да бъдат разделяни на по-малки и отдавани под наем

Разпечатай

Неатрактивните и големи плажни ивици да бъдат разделяни на по-малки и отдавани под наем бе тема на работна среща, която се проведе в Областна администрация Бургас. Тя е по искане на областния управител Константин Гребенаров, който е един от инициаторите на идеята.
Сред причините немалък брой плажове да остават без стопани е високата наемна цена, която се дължи на големината им, както и на затруднения или невъзможен достъп до някои техни участъци. Често само части от целия плаж са атрактивни и представляват интерес за инвеститори и плажуващи. Нееднократно в администрацията са постъпвали искания да бъдат предоставени за стопанисване само определени части от големи плажни ивици като плажа на къмпинг „Ахелой” с обща площ 30 651 кв.м., „Поморие – почивни станции” – 28465 кв.м., „Алепу” в Созопол с площ 218 620 кв.м. и други. До този момент това нямаше как да се случи поради липса на специализирани карти, които да отразят характерните особености на всеки един плаж. Такива карти са изключително необходими, защото след изготвянето им ще бъдат заличени несъответствията между данните в Службата по кадастър и реалното състояние на плажните ивици. Министерство на регионалното развитие и благоустройството вече е сключило договор с фирмите, които ще направят заснемането на плажовете и ще изготвят специализираните карти с теренните характеристики на всяка една ивица включително и на новообразуваните такива. Картите ще бъдат готови до края на годината, след което може да се премине към условното разделяне и отдаване на части от плажовете. С реализирането на тази идея се очаква от една страна да се намали броят на неохраняемите плажове, а от друга да се увеличат приходите в държавния бюджет.

Специалисти от Областна администрация Бургас, които познават в детайли особеностите на всяка една плажна ивица в региона, ще запознаят предварително фирмите изпълнители със спецификите.

В срещата участие взеха представители на Агенцията по геодезия, картография и кадастър – София, Служба по кадастър – Бургас, както и представители на фирмите, които ще изготвят специализираните карти.