Гребенаров събра областните управители на национална работна среща

Разпечатай

Създаване на регионални системи за битови отпадъци, рекултивация на стари депа и делегираните нови ангажименти на областните управители, свързани с проводимостта на реките и язовирите бяха само част от темите обсъдени по време на Националната среща на областните управители в бургаски регион.

Работната среща се проведе по покана на областния управител на област Бургас Константин Гребенаров и в нея участие взеха губернаторите на всички области в Република България.  Вицепремиерите Цветан Цветанов и Симеон Дянков, които по това време бяха на посещение в региона, също успяха да се включат в нея.

Срещата се проведе в две части, като в първата министър Нона Караджова, зам.министъра на МОСВ Ивелина Василева и експерти от ресорното министерство представиха пред присъстващите новите акценти и приоритети в сферата на опазване на околната среда. Ангажимент на областните управители ще бъде да съблюдават работата на общините относно изграждането на регионалните системи за битови отпадъци и да оказват съдействие при съгласувателните процедури. Присъстващите бяха запознати с новата процедура по Оперативна програма „Околна среда” за рекултивация на стари депа за битови отпадъци. Предимството на тази програма е в бързото и улеснено усвояване на средствата, тъй като прекият бенефициент е Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ и вместо общините, ангажимент на предприятието е да осъществява сертифициране, финансиране и разплащане.

По време на срещата бяха дискутирани и ангажиментите на областните управители, сред които организирането и координацията на дейностите по почистването на речните легла извън границите на урбанизираните територии, назначаването на междуведомствени комисии, които да обхождат реките и да определят участъците с намалена проводимост. Комисията ще извършва оглед на участъците, ще определя видовете работи за почистване и количествата им, ще идентифицира и маркира дърветата за премахване, ще определя участъците за залесителни и други укрепителни дейности по бреговете на реките. Областните управители ще одобряват Програмата за планово почистване на речните участъци и ще включват дейностите в Годишния план за изпълнение на Националната програма за защита от бедствия.

Новите мерки, които разработват от министерството за превенция на риска от наводнения, включват изграждане на централен регистър с пълен набор от информация за местоположението, състоянието, собствеността и подръжката на цялата екологична инфраструктура в страната. Сред другите модерни механизми  за контрол, които се предвиждат да бъдат изградени е Централен диспечерски пункт в Министерство на околната среда и водите. С него в реално време и онлайн ще се обобщава информация за нивата на водните съоръжения и ще се прави ранно прогнозиране на евентуални бедствени ситуации, което ще даде възможност за навременна реакция от страна на институциите и обществеността.

Работната среща се проведе в сградата на Общински съвет- Созопол, а домакините, в лицето на кметът Панайот Рейзи и  председателят на Общинския съвет- Красимира Германова взеха активно участие по дискутираните теми. След работната част присъстващите имаха възможност да видят забележителностите на града.

В рамките на националната среща на областните управители, презентация показваща успешните модели на взаимодействие между централната и местна власт, изнесе кметът на Бургас Димитър Николов. Той представи пред присъстващите редица примери за добро сътрудничество, довели до много положителни промени и реализирани проекти в сферата на инфраструктурата, културата и околната среда в града.

Национална среща на областните управители в България се провежда периодично в различни области на страната, като целта й е присъстващите да споделят опит и управленски практики, както и да дискутират актуални проблеми и приоритети.