- RadioMilena.com - http://radiomilena.com/news -

Денят на Розовата фланелка в ОУ „Христо Ботев“ – Ахелой

Posted By Константин Златаров On 27/02/2013 - 19:49 ч. @ 19:49 In Водещи новини,Общество | Comments Disabled

[1]

Учениците от ОУ „Христо Ботев“ град Ахелой отбелязаха „Ден на Розовата фланелка „ Стратегическият, „царският път” за справяне с тормоза и насилието в училище е създаване на богат спектър от позитивни алтернативи за развитие и пренасочване на енергията на подрастващите , тяхното активно включване в множество форми и инициативи за справяне и превенция на тормоза и насилието в училище.

[2]

Bookmark/Favorites [3]Svejo [4]Google Bookmarks [5]Delicious [6]StumbleUpon [7]Facebook [8] [9]Сподели [10]

Article printed from RadioMilena.com: http://radiomilena.com/news

URL to article: http://radiomilena.com/news/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8f%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d0%be%d1%83-%e2%80%9e%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81-26794/

URLs in this post:

[1] Image: http://radiomilena.com/news/wp-content/uploads/2013/02/Rozova_flanelka_Aheloi1.jpg

[2] Image: http://radiomilena.com/news/wp-content/uploads/2013/02/Rozova_flanelka_Aheloi2.jpg

[3] Image: http://radiomilena.com/newsjavascript:if(document.all){window.external.AddFavorite(

[4] Image: http://www.addtoany.com/add_to/svejo?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%258f%25d1%2582-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b7%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b0-%25d1%2584%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25ba%25d0%25b0-%25d0%25b2-%25d0%25be%25d1%2583-%25e2%2580%259e%25d1%2585%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%2581-26794%2F&linkname=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9E%D0%A3%20%E2%80%9E%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2%E2%80%9C%20%E2%80%93%20%D0%90%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B9

[5] Image: http://www.addtoany.com/add_to/google_bookmarks?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%258f%25d1%2582-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b7%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b0-%25d1%2584%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25ba%25d0%25b0-%25d0%25b2-%25d0%25be%25d1%2583-%25e2%2580%259e%25d1%2585%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%2581-26794%2F&linkname=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9E%D0%A3%20%E2%80%9E%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2%E2%80%9C%20%E2%80%93%20%D0%90%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B9

[6] Image: http://www.addtoany.com/add_to/delicious?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%258f%25d1%2582-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b7%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b0-%25d1%2584%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25ba%25d0%25b0-%25d0%25b2-%25d0%25be%25d1%2583-%25e2%2580%259e%25d1%2585%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%2581-26794%2F&linkname=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9E%D0%A3%20%E2%80%9E%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2%E2%80%9C%20%E2%80%93%20%D0%90%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B9

[7] Image: http://www.addtoany.com/add_to/stumbleupon?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%258f%25d1%2582-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b7%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b0-%25d1%2584%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25ba%25d0%25b0-%25d0%25b2-%25d0%25be%25d1%2583-%25e2%2580%259e%25d1%2585%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%2581-26794%2F&linkname=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9E%D0%A3%20%E2%80%9E%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2%E2%80%9C%20%E2%80%93%20%D0%90%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B9

[8] Image: http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%258f%25d1%2582-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b7%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b0-%25d1%2584%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25ba%25d0%25b0-%25d0%25b2-%25d0%25be%25d1%2583-%25e2%2580%259e%25d1%2585%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%2581-26794%2F&linkname=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9E%D0%A3%20%E2%80%9E%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2%E2%80%9C%20%E2%80%93%20%D0%90%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B9

[9] : http://radiomilena.com/news/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8f%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d0%be%d1%83-%e2%80%9e%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81-26794/

[10] Сподели: http://www.addtoany.com/share_save

Copyright © RadioMilena.com. All rights reserved.