Диана Йорданова: Гражданите ще могат бързо и лесно да доказват произхода на своите средства

Разпечатай

С приемането на нова директива за административно сътрудничество в областта на данъчното облагане гражданите ще бъдат до голяма степен облекчени и ще спестят време за посещение на различните институции. През последните години много от тях са преминали през процедурата за проверка на произхода на средства. Вместо да се налага да се сдобиват с документи за платени данъци в чужбина, в случай, че са работили там, или са получили пари от свой роднина, хората автоматично ще бъдат проверявани от Националната агенция за приходите”. Това коментира народният представител от ПП ГЕРБ-Бургас Диана Йорданова по повод Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Той бе одобрен от парламентарната Комисия по бюджет и финанси, чийто член е бургаският депутат, и бе разгледан на първо четене в пленарна зала.

С изготвения законопроект се предвижда изменение  на действащите разпоредби  в глава 16, раздел 5 „Процедура за взаимна помощ и обмен на информация с държавите-членки на Европейския съюз, в областта на данъците върху доходите, имуществото и застрахователните премии”, с които са въведени изискванията на Директива 77/799/ЕИО. От първи януари 2013 г. влиза в сила Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 201 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и до приемането й държавите членки са задължени да синхронизират своето законодателство с новите изисквания.

„Влизането в сила на нова директива за административно сътрудничество в областта на данъчното облагане ще въведе изцяло нов подход в обмена на информация между държавите членки на ЕС. Една страна, член на ЕС, не може сама да управлява вътрешната си данъчна система, особено по отношение на преките данъци, без да получава информация за останалите държави. В това се състои и основната цел на изготвения законопроект – административно сътрудничество и обмяна на информация. Това ще става с ясни правила и процедури, чрез компетентните органи на страните”, коментира Диана Йорданова.

Според нея един от акцентите при проектозакона за ДОПК е разширяването на обхвата на данъците, за които може да се обменя информация между държавите членки. С предложените изменения ще се доразвият действащите в момента форми на обмен на информация. Към Националната агенция за приходите е изградено и действа звено, което ще изпълнява функциите на запитващ и запитан орган съгласно новата директива. Промените в ДОПК  ще разширят и обхвата на лицата, които ще се извършват административното сътрудничество – всички физически и юридически лица, както и всички форми на правни сдружения, установени на територията на Европейския съюз. Създава се и възможност за длъжностни лица от запитващата държава членка да присъстват и участват в административни производства в запитаната държава членка.