Димитър Бойчев: Хотелиерите също ще ползват данъчни облекчения, като туроператорите

Разпечатай

Гражданите с доходи само от трудови правоотношения няма да са задължени да подават данъчна декларация, коментира Диана Йорданова

 

Хотелиерите да се ползват от данъчните привилегии, които до този момент бяха само за туроператорите е заложено в Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ДДС), който беше приет на първо четене в пленарната зала на Народното събрание.

„Става въпрос за 9-те процента данък ДДС, който досега беше възможен главно за туроператори, които организират групови почивки и хотелиерите нямаха възможност да се възползват за техните услуги от намалената данъчна ставка и плащаха 20 на сто ДДС. С промяна, която е съгласувана с Европейската комисия, вече и те ще могат да се възползват от намалената ставка от 9 процента”, коментира Димитър Бойчев, който е член на Комисията по икономика, енергетика и туризъм към НС. По думите му тази промяна е изключително важна за Бургаска област, тъй като засяга най-голям брой хора с хотелиерски бизнес. От новата поправка ще се възползват не само големите вериги, а и малките хижи и места за настаняване с малък капацитет.

Депутатите приеха промени и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. „Първата е, че се закръглява към всеки кръгъл лев в полза на гражданите данъчното задължение. Друга промяна предвижда освобождаване от задължението да подават годишна данъчна декларация хората, които са придобили доходи само от трудово правоотношение. Важна промяна е и тази свързана с реда за облагане на доходите от наем на имущество в режим на етажна собственост. Тези доходи съгласно действащото законодателство са облагаеми, но сегашният режим на облагане създава значителни пречки за наемателите и наемодателите. Наемателите са длъжни да издават служебни бележки и сметки за изплатени суми на всички собственици, които пък от своя страна трябва да ги декларират в годишните си декларации. Предложението е за облагане с окончателен данък при платеца на дохода (наемателя), с което значително ще се облекчи режимът на деклариране на този вид доходи. Наемателят няма да има задължението да издава служебни бележки, нито пък собствениците ще декларират дохода в декларациите си”, коментира Диана Йорданова, която е най-новия член на парламентарната Комисия по бюджет и финанси.