obshtina2 [Дневен ред на Седмото заседание на Общински съвет- Поморие]

obshtina2