Доклад на ЕС разкрива нови обезпокояващи тенденции в контрабандата и употребата им

Разпечатай
Европа навлиза в ключов етап от предлагането и търсенето на незаконни наркотични вещества — развой, който представлява предизвикателство пред настоящите политики и мерки.Това се твърди в първия доклад Пазарите на наркотици в ЕС, изготвен от Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (ЕЦМНН) съвместно с Европол и публикуван днес в Брюксел.Двете агенции на ЕС обединиха усилията си за изготвянето на първия стратегически анализ на европейския пазар на забранени наркотични вещества в неговата цялост.
В доклада се говори за пазар, който е все по-динамичен и иновативен, който реагира бързо на предизвикателствата и изисква също толкова динамична, иновативна и гъвкава реакция навсякъде в Европа.Докладът разкрива „променящия се облик на организираната престъпност в Европа“:в миналото европейският пазар на наркотици бе съсредоточен върху конкретни наркотици, чийто трафик се извършваше от специализирани оператори по ясно определени маршрути, а съвременният пазар е по-„адаптативен“, използват се нови маршрути, а пратките, съдържащи няколко вида вещества, са все по-често срещани.
Етикети: ,