- RadioMilena.com - http://radiomilena.com/news -

ДТС ”Светулка” събра на сцената 12-те месеца

Posted By Константин Златаров On 21/12/2012 - 15:54 ч. @ 15:54 In Общество | Comments Disabled

[1]

Седмица преди да изпратим 2012г., актьорите на ДТС ”Светулка” събраха на сцената на читалище „Светлина” 12-те месеца .Те дойдоха при любимата си поморийска публика, ценител на театралното изкуство, за да й напомнят, че е прекрасно да бъдем добри и човечни. Малките и по-големи актьори се надяват, през настъпващата 2013г. във всеки дом да влезе много, много топлина и истинска любов към хората. А когато нещо не достига, в света около нас, да го потърсим в себе си, защото най-голямото богатство човек носи в душата си!
Спектакълът „Дванадесетте месеца” бе представен днес – 21.12.2012 от 10.00 и 11.30ч., но същият ще имате удоволствието да гледате и на 28.12.2012г. от 18.00ч. Заповядайте!

[2]

[3]

[4]

Bookmark/Favorites [5]Svejo [6]Google Bookmarks [7]Delicious [8]StumbleUpon [9]Facebook [10] [11]Сподели [12]

Article printed from RadioMilena.com: http://radiomilena.com/news

URL to article: http://radiomilena.com/news/%d0%b4%d1%82%d1%81-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%83%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-12-%d1%82%d0%b5-%d0%bc-25589/

URLs in this post:

[1] Image: http://radiomilena.com/news/wp-content/uploads/2012/12/014.jpg

[2] Image: http://radiomilena.com/news/wp-content/uploads/2012/12/024.jpg

[3] Image: http://radiomilena.com/news/wp-content/uploads/2012/12/034.jpg

[4] Image: http://radiomilena.com/news/wp-content/uploads/2012/12/04.jpg

[5] Image: http://radiomilena.com/newsjavascript:if(document.all){window.external.AddFavorite(

[6] Image: http://www.addtoany.com/add_to/svejo?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25b4%25d1%2582%25d1%2581-%25d1%2581%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%2583%25d0%25bb%25d0%25ba%25d0%25b0-%25d1%2581%25d1%258a%25d0%25b1%25d1%2580%25d0%25b0-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d1%2581%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b0-12-%25d1%2582%25d0%25b5-%25d0%25bc-25589%2F&linkname=%D0%94%D0%A2%D0%A1%20%E2%80%9D%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%E2%80%9D%20%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%2012-%D1%82%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%B0

[7] Image: http://www.addtoany.com/add_to/google_bookmarks?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25b4%25d1%2582%25d1%2581-%25d1%2581%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%2583%25d0%25bb%25d0%25ba%25d0%25b0-%25d1%2581%25d1%258a%25d0%25b1%25d1%2580%25d0%25b0-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d1%2581%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b0-12-%25d1%2582%25d0%25b5-%25d0%25bc-25589%2F&linkname=%D0%94%D0%A2%D0%A1%20%E2%80%9D%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%E2%80%9D%20%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%2012-%D1%82%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%B0

[8] Image: http://www.addtoany.com/add_to/delicious?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25b4%25d1%2582%25d1%2581-%25d1%2581%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%2583%25d0%25bb%25d0%25ba%25d0%25b0-%25d1%2581%25d1%258a%25d0%25b1%25d1%2580%25d0%25b0-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d1%2581%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b0-12-%25d1%2582%25d0%25b5-%25d0%25bc-25589%2F&linkname=%D0%94%D0%A2%D0%A1%20%E2%80%9D%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%E2%80%9D%20%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%2012-%D1%82%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%B0

[9] Image: http://www.addtoany.com/add_to/stumbleupon?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25b4%25d1%2582%25d1%2581-%25d1%2581%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%2583%25d0%25bb%25d0%25ba%25d0%25b0-%25d1%2581%25d1%258a%25d0%25b1%25d1%2580%25d0%25b0-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d1%2581%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b0-12-%25d1%2582%25d0%25b5-%25d0%25bc-25589%2F&linkname=%D0%94%D0%A2%D0%A1%20%E2%80%9D%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%E2%80%9D%20%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%2012-%D1%82%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%B0

[10] Image: http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25b4%25d1%2582%25d1%2581-%25d1%2581%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%2583%25d0%25bb%25d0%25ba%25d0%25b0-%25d1%2581%25d1%258a%25d0%25b1%25d1%2580%25d0%25b0-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d1%2581%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b0-12-%25d1%2582%25d0%25b5-%25d0%25bc-25589%2F&linkname=%D0%94%D0%A2%D0%A1%20%E2%80%9D%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%E2%80%9D%20%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%2012-%D1%82%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%B0

[11] : http://radiomilena.com/news/%d0%b4%d1%82%d1%81-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%83%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-12-%d1%82%d0%b5-%d0%bc-25589/

[12] Сподели: http://www.addtoany.com/share_save

Copyright © RadioMilena.com. All rights reserved.