ЕС предоставя 144 милиона евро за нови изследвания на редки болести

Разпечатай

Днес, в Деня на борбата с редките болести ? 2013, Европейската комисия обяви 144 млн. евро ново финансиране на 26 изследователски проекта относно редки заболявания. Проектите ще спомогнат за подобряването на живота на част от 30-те милиона европейци, страдащи от рядко срещана болест. Над 300 ? от 29 държави от Европа и извън нея ? са участниците в избраните проекти, като това включва екипи от водещи академични институции, малки и средни предприятия и групи на пациентите. Целта е да се обединят ресурсите и работата отвъд границите, да се постигне по-добро разбиране на редките болести, както и да се намерят съответни лечения.26-те нови проекти обхващат широк спектър от редки болести, като например сърдечносъдови, метаболитни и имунологични заболявания.

Те ще са насочени към:

•  разработване на вещества, които могат да послужат като нови или подобрени терапии за пациентите;

•  по-добро разбиране на произхода и механизма на болестите;

•  по-добро диагностициране на редките болести; както и

•  подобряване на терапевтичния подход при тези заболявания в болниците и здравните заведения.

Екипите ще работят по намирането на отговор на различни предизвикателства, включително: нова биоинженерна система за поддръжка на черния дроб при лечение на остра чернодробна недостатъчност, мощни операции по обработката на данни за разработване на нови диагностични инструменти, биомаркери и стратегии за скрининг на терапевтични агенти, действащи срещу редките заболявания на бъбреците, както и клинична разработка на лекарства за лечение на алкаптонурия, генетично нарушение, което води до сериозни и рано възникващи форми на артрит, сърдечно заболяване и инвалидизация и за което понастоящем не съществува ефективно лечение. Много от новите проекти ще допринесат за работата на Международния консорциум за изследване на редките болести (IRDiRC) ? най-голямата обща платформа на научноизследователските усилия в борбата с рядко срещаните болести в световен мащаб. Създаден по инициатива на Европейската комисия съвместно с национални и международни партньори, основната цел на консорциума до 2020 г. е откриването на 200 нови терапии за рядко срещаните заболявания и средства за диагностициране на повечето от тях. С новите проекти броят на финансираните от ЕС през последните шест години съвместни изследователски проекти, свързани с редките болести, наближава сто. Като цяло, те представляват инвестиция от почти 500 млн. евро. За да имате поглед върху всички проекти, запознайте се с MEMO/13/148 и посетете страницата в Интернет (website).

Контекст: Дадена болест или нарушение се определят като редки в Европа, когато те засягат не повече от 1 на 2000 души. При все това, тъй като броят на различните заболявания е висок — между 6000 и 8000 — взети заедно, те засягат значителен дял от населението. В ЕС около 30 милиона души страдат от редки болести, като много от тях са деца. Повечето от тези заболявания са с генетичен произход, докато други са резултат от инфекции, алергии и причини, свързани с околната среда. Те са обикновено хронично инвалидизиращи или дори животозастрашаващи.

Етикети: