- RadioMilena.com - http://radiomilena.com/news -

ЕVN иска средната цена на електроенергията за битови и стопански клиенти да скочи с 4.2% от 1 юли 2012 г.

Posted By Константин Златаров On 30/03/2012 - 18:30 ч. @ 18:30 In Актуално | Comments Disabled

[1]Днес дружествата от групата на EVN България внесоха в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране своите предложения за промяна на цената на електроенергия за клиентите на дружеството в Югоизточна България за следващия ценови период юли 2012 г. – юни 2013 г.

 

Внесеното днес предложение за промяна на средната цена на електроенергията за битови и стопански клиенти с 4.2% от 1 юли 2012 г., продължава да бъде съобразена със средногодишната инфлация за 2011 г. от 4.2%, но в него са отразени и обявените през месец март 2012 г. регулаторни указания към EVN България по отношение на предстоящата либерализация на пазара на електроенергия.

 

По-конкретно тези изисквания засягат новото задължение на дружеството да се регистрира на пазара на балансираща енергия и да заплаща разликите между прогнозираното и реалното потребление на своите клиенти, което изкисква допълнителен ресурс за изпълняване на тази функция.

Bookmark/Favorites [2]Svejo [3]Google Bookmarks [4]Delicious [5]StumbleUpon [6]Facebook [7] [8]Сподели [9]

Article printed from RadioMilena.com: http://radiomilena.com/news

URL to article: http://radiomilena.com/news/%d0%b5vn-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8-20051/

URLs in this post:

[1] Image: http://radiomilena.com/news/wp-content/uploads/2009/12/evn1.jpg

[2] Image: http://radiomilena.com/newsjavascript:if(document.all){window.external.AddFavorite(

[3] Image: http://www.addtoany.com/add_to/svejo?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25b5vn-%25d0%25b8%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b0-%25d1%2581%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b0-%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b3%25d0%25b8-20051%2F&linkname=%D0%95VN%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B8%20%D1%81%204.2%25%20%D0%BE%D1%82%201%20%D1%8E%D0%BB%D0%B8%202012%20%D0%B3.

[4] Image: http://www.addtoany.com/add_to/google_bookmarks?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25b5vn-%25d0%25b8%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b0-%25d1%2581%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b0-%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b3%25d0%25b8-20051%2F&linkname=%D0%95VN%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B8%20%D1%81%204.2%25%20%D0%BE%D1%82%201%20%D1%8E%D0%BB%D0%B8%202012%20%D0%B3.

[5] Image: http://www.addtoany.com/add_to/delicious?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25b5vn-%25d0%25b8%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b0-%25d1%2581%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b0-%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b3%25d0%25b8-20051%2F&linkname=%D0%95VN%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B8%20%D1%81%204.2%25%20%D0%BE%D1%82%201%20%D1%8E%D0%BB%D0%B8%202012%20%D0%B3.

[6] Image: http://www.addtoany.com/add_to/stumbleupon?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25b5vn-%25d0%25b8%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b0-%25d1%2581%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b0-%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b3%25d0%25b8-20051%2F&linkname=%D0%95VN%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B8%20%D1%81%204.2%25%20%D0%BE%D1%82%201%20%D1%8E%D0%BB%D0%B8%202012%20%D0%B3.

[7] Image: http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25b5vn-%25d0%25b8%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b0-%25d1%2581%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b0-%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b3%25d0%25b8-20051%2F&linkname=%D0%95VN%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B8%20%D1%81%204.2%25%20%D0%BE%D1%82%201%20%D1%8E%D0%BB%D0%B8%202012%20%D0%B3.

[8] : http://radiomilena.com/news/%d0%b5vn-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8-20051/

[9] Сподели: http://www.addtoany.com/share_save

Copyright © RadioMilena.com. All rights reserved.