Зам. кметът Янчо Илиев за Бюджет 2013 в цифри /видео/

Разпечатай

Вече втора седмица протичат обществените обсъждания на проектобюджета за 2013 годна на територията на община Поморие. Паралелно с това, представят се и финансовите отчети за отминалата 2012 година. Безспорно е, че този товар се носи най-вече от финансист №1 на общината, с когото дори и кметът Иван Алексиев се съобразява, колкото и да иска нещата да вървят по най-ползотворния начин.

Ето и няколко цифри, представени от зам.кмета по финанси Янчо Илиев:
През 2013 година макрорамката на общинския бюджет е в размер на 23 004 736 лв. Капиталовият бюджет е 3 470 571 лв. Планираните приходи на общината ще бъдат в размер на 13 017 506 лв., като от тях данъчните приходи ще са в размер на 6 592 000, а неданъчните 6 425 506 лв.

За онези жители от Поморие и общината, които не са имали възможност да посетят обявените срещи за обсъждане, RadioMilena.com предлага видеозапис на онази част от информацията, която зам. кметът Янчо Илиев представя на всяко едно обсъждане.