Започват консултациите за състава на общинската избирателна комисия

Разпечатай

Кметът на Община Поморие инж. Петър Златанов е изпратил официална покана до местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции за консултации във връзка със състава на общинската избирателна комисия за изборите за президент  и вицепрезидент на Републиката и общински съветници и кметове. Предложенията и обсъжданията ще се проведат на 03.08.2011г. от  10.00 часа в залата на общината.

 

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

До

Местните ръководства
на парламентарно представените
партии и коалиции :

Политическа партия “ГЕРБ”;  “Коалиция за България”;

Политическа партия”ДПС”;

Политическа партия “Атака”;

“Синята коалиция”;

Политическа партия “НДСВ”
-която има членове на Европейски парламент,
но не е парламентарно представена

Гр. Поморие

Уважаеми госпожи и господа,

На основание чл.30 ал.1,2,3,4,5 и 6, чл.31 , § 5,т.3 от ДР на  Изборния кодекс и Решение №№18,30/08.07.2011г. на Централна избирателна комисия  Ви каня на 03.08.2011г. от  10.00 часа в залата на общината за консултации във връзка със състава на общинската избирателна комисия за изборите за президент  и вицепрезидент на Републиката и общински съветници и кметове на 23.10.2011 година.

Вашето участие  в консултациите трябва да легитимирате с пълномощно.

инж.ПЕТЪР ЗЛАТАНОВ /П/
КМЕТ  на ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Наредил: Тони Митев                 /П/
Секретар на Община Поморие

Изготвил: Руска Коева             /П/