Заседанията на постоянните комисии към Общински съвет Поморие

Разпечатай

Постоянните комисии към Общински съвет – Поморие ще проведат заседания, както следва:

- 12.06.2012г. /вторник/ от 16.00ч. – комисия по финанси и европейска интеграция;

- 13.06.2012г. /сряда/ от 16.00ч. – комисия по законност и обществен ред;

- 14.06.2012г. /четвъртък/ от 16.00 ч. комисия по устройство на територията, строителство, околна среда и общинска собственост;

- 15.06.2012г.  /петък/  от 16.00ч. – комисия по образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика;

- 18.06.2012г. /понеделник/ от 16.00ч. – комисия по комисия по туризъм, търговия, спорт, младежки дейности и основни поминъци;

- 19.05.2012г . /вторник/ от 16.00ч. – председателски съвет.