За 9 месеца 285 ПТП с тежки последици с 28 загинали и 329 ранени

Разпечатай

През деветте месеца  на  2012г. на територията на Регион Бургас са настъпили  285 ПТП с тежки  последици  с  28 загинали и 329 ранени. Сравнено с резултатите за същия период 2011 г. се отчита намаление и по трите показателя: на   произшествията  с  5 , на   ранените с  30   и  на   загиналите с 6.

На територията на община Бургас през деветте месеца   на  2012г. са регистрирани  147 ПТП с тежки последици с 7 загинали  и  165 ранени участника в движението, при  195 ПТП с  21 загинали и  241 ранени за същия период на  2011г.

По място на  настъпване тежките ПТП се разпределят както следва:

населени места са отчетени  163 тежки ПТП , съставляващи/57,2%/ от общия брой на настъпилите ПТП  за деветте месеца   на  2012г. с 5 загинали /17,9%/  и  178 ранени  /54,1%/.

- В извън населените места злополуките са 122 броя , съставляващи /42,8%/  с   23 загинали/82,1%/  и  151 ранени участника в движението /45,9%/.

- На първокласните пътища са настъпили  46 тежки ПТП/37,7%/ с

9 загинали/39,1%/  и  62  ранени/41,1%/.

- На второкласните пътища са допуснати  27 тежки ПТП/22,1%/ с

3  загинали/13,0%/  и  31 ранени/20,5/.

- На третокласните пътища са регистрирани  25 тежки ПТП/20,5%/ с  7 загинали/30,4%/  и  33 ранени/21,9%/.

Анализът на тежките ПТП за  деветте месеца на 2012г. по: вид на ПТП показва, че с най-голяма честота на настъпване са ПТП при които е на лице  “блъскане на пешеходец “ Регистрирани са  90 ПТП   с  6 загинали  и  93 ранени.         След тях по интензивност на настъпване следват ПТП настъпили при  “сблъскване между МПС”/косо,челно,отзад и странично/. Отчетени са 75 произшествия   с  7 загинали    и  99 ранени .

Следващите най-често срещани ПТП са от вида “блъскане на МПС  в препятствие, стълб, дърво , предпазна ограда”.  Настъпили са  52 тежки злополуки  с  5 загинали  и  64 ранени .

По основна причина за настъпване на ПТП се констатира , че  274 ПТП        /96,1 %/от общия брой на регистрираните ПТП за деветте  месеца   на  2012г  са настъпили  поради нарушения извършени от водачите, при които са загинали  27 /96,4%/ и  са  ранени  318 участника/96,7%/. Следват ПТП настъпили , поради нарушение на пешеходци. За периода са регистрирани   9 ПТП/3,2%/ , с  1 загинал /3,6%/ и  8 ранени/2,4%/

        От всички ПТП настъпили по вина на водача с най-голям относителен дял от 51,9% /148/, са ПТП поради несъобразена скорост. При тях загиналите съставляват 64,3%/18/ от всички загинали при ПТП , поради извършени нарушения на водачите  и   53,8% /177/  ранени. Сравнено със същия период на 2011г се отчита увеличение   на  броя на  ПТП с 21  и на ранените с 29 , а намаление на загиналите с  1.

За управление на МПС с превишена скорост  през деветте  месеца на  2012г  контролните органи  са констатирали  8141  нарушения . Съставени са 787 АУАН и  7354 фиша.

       Отнемане на предимство на водач на ППС e  следващото нарушение на водачите ,  довело до настъпването на  47 тежки ПТП/16,5%/  с 4 загинали/14,3/ и 50 ранени/15,2%/.  Сравнено със същия период на 2011г се отчита  увеличение  на броя на  ПТП с 9 и броя  на  ранените  с  4 , а намаление на загиналите с  1.

За  неспазване на предимство през деветте месеца на   тази година  контролните органи  са констатирали  3257 нарушения.  Съставени са 1336 АУАН  и  1921 фиша.

Следват ПТП настъпили поради извършено друго нарушение на водача. Регистрирани са 13 ПТП /4,6%/ с 2 загинали/7,1%|/ и 11 ранени/3,3%/.  Констатира  се  увеличение     на ПТП  с 3 , на  загиналите с 1 , а намаление на ранените с 1.

За извършени други нарушения на водачите на  ППС  през отчетния период на   тази година  контролните органи  са констатирали 5149 нарушения . Съставени са  2299 АУАН  и  2850 фиша.

През деветте  месеца  на  2012 г. пътните полицаи на територията на ОД МВР – Бургас са констатирали  34460 нарушения , съставили са 15157 АУАН   и  19268 фиша.

Според разпределението на ПТП по дни от седмицата, като най-аварийни се оказват дните: вторник – настъпили са 48 ПТП с 7 загинали  и  54 ранени участника , понеделник – 37 ПТП с 7 загинали   и  44  ранени  и ден  четвъртък  -  44 ПТП  с  5 загинали   и  49  ранени .

Според времето на настъпване на ПТП , по-голямата част от тях се регистрират в светлата част от денонощието ,като най-голям е броят им в часовете  от 13 до 14 часа –24 ПТП с  3 загинали   и  24 ранени. Следва интервала от 15 до 16 часа с 21 ПТП  с  4 загинали   и  24  ранени    и  часовете между  17 и  18 часа – 19 ПТП   с  2 загинали   и  21 ранени .

Етикети: