Избирателни секции на територията на Община Поморие

Разпечатай

Образуване на избирателни секции на територията на община Поморие за произвеждане избори за президент и вицепрезидент на Републиката и общински съветници и кметове на 23.10.2011 година.

Избирателна 

Секция

№ по ред

Място за 

Гласуване

Обхват на секцията (улица,квартал, 

населено място)

1 2 3
021700001 с.Александрово 

Читалището

Територията на цялото село
021700002 гр.Ахелой 

училището

Граници:ул.”Ц.Симеон” 1-37,ул.”Рила” 

24-70;13-45, ул.”Калиакра”5-19

 

021700003 гр.Ахелой 

училището

Граници:ул.”Ц.Симеон”2-68,ул.”Рила”-2-24 

Ул.”Калиакра”1-3,ул.”Зорница”1-7;2-4

 

021700004 гр.Ахелой 

училището

Граници:ул.”Сл.бряг” 21-53,ул.”Емона” 1-9а 

2-22, ул.”Рила”-72-122;61-79, ул.”Шипка”

1-19;2-12

021700005 гр.Ахелой 

училището

Граници:УЛ.”Сл..бряг”22-64 ул.”Емона” 11-21;24-38 ул.”Велека” 1-31;2-28, ул.”Шейново”1-7;2-10 

 

 

 

021700006 с.Бата 

училището

Граници:ул.”Ив.Вазов”2 -48, 33-45, 

ул.”Дунав”  ул.”Янтра”, Соц.дом, ул.”Черно море” ул.”Илинден” ул.”А.Кънчев”

 

 

021700007 

с.Бата 

училището

Граници:ул.”Ив.Вазов” 1 – 33 , ул.” Отец Паисий”1-29, 2 – 18,ул.”Мургаш”1-5, 2-10 

училището

 

021700008 с.Белодол 

читалището

 

Територията на цялото село
021700009 с.Габерово 

училището

 

Територията на цялото село
021700010 с.Гълъбец-училището 

 

Граници:ул.”Ст.планина”,”Петрова нива”, ул.”Родопи” 16-28,ул.”Витоша”1-41, и 2-30
021700011 с.Гълъбец 

училището

Граници:ул.”Н.Лъсков”1-45, 2-36, 

Ул.”Странджа” 1-27 , 2- 24, ул.”Родопи”-2,

Ул.”Дунав” 19-17, 20- 32

021700012 с.Дъбник 

училището

Територията на цялото село
021700013 с.Каменар 

читалището

Граници: 2-34 на ул.”Европа”, 2-24 на ул.”Хан Аспарух”, 2-18 на  ул.”Цар Асен” , 1-15 на ул.”Цветница” и 1-31 на ул.”Миньорска“
021700014 гр.Каблешково 

училището

Граници: от 1 до 51 на ул.”В.Левски”, от 1-37 на ул.”Съединение”, от 1-12 кв.Баира” и от 2 до 22 на ул. “Памукчията”
021700015 гр.Каблешково 

 

училището

Граници: от 61-53 на ул.”В.Левски”, от 2-48 на ул.”Съединение”, от 2-26 на ул.”Чучулигата”, по края на населеното място от № 77 до 57 на ул.”Черно море” от 27-20 на ул.Ахелой”, от 83 до 77 на ул.”Ст.планина”, от 33-1 на ул.”Ив.Вазов”, от 48-62 на ул.”З.Стоянов” от № 2 до № 8 на ул. “В.Левски”.
021700016 гр.Каблешково 

училището

Граници:ул.”Кл.Охридски”2 -20, ул.”П.Яворов”1-19, ул.”П.Евтимий” 1-13, 

Ул.”Дебелянов” 1-9, ул.”А.Кънчев” 41-81,

Ул.”Ст.планина”35-81, ул.”Ив.Вазов” 2-56

021700017 гр.Каблешково 

училището

Граници: № 2 на ул.”Възраждане” край дерето, на северозапад по хълма до гробищата, 2-18 на ул.”Ст.планина”, 44-62 на ул.” А.Кънчев”, 2-6 на ул.”П.Яворов” край училищния двор до № 2 на ул.”Възраждане” 

 

 

 

021700018 гр.Поморие 

СОУ”Ив.Вазов”

 

 

 

 

 

Граници:ул.”Кубрат” по “Крайбрежна” до 25в, по “Ст.планина”, Ив.Вазов”14-20, по Ц.Симеон 23-33,” Аспарух” 1-13, бул.”Яворов” по бреговата ивица до “Кубрат”
021700019 гр.Поморие 

ПГТ”Алеко Константинов”

Граници:ул.”Аспарух”2-10, по “Ц.Симеон”18-26, Ив.Вазов”11-13, по “Освободител” 18б-6, “Ц.Самуил” 12-6, 

“Княз Борис І” 36-28,”Ив.Вазов”/по край картинната галерия/, Райна Княгиня”, “В.Левски” 13-15, по южната брегова ивица  до “Аспарух”-10

021700020 гр.Поморие 

СОУ”Ив.Вазов”

Граници:ул.”Крайбрежна”27-51, по “Поп Сава Катрафилов” до “Солна” № 94,”Раковска”, Ахелой” 7-31, Ст.планина” до “Крайбрежна” № 27
021700021 гр.Поморие 

СОУ”Ив.Вазов”

Граници:ул.”Ахелой”2-36, по “Ст.планина”, 

“Ив.Вазов”до № 15,”Ц.Освободител”25-9,

“ц.Самуил”7-3,”Княз БорисІ”38-46,”Отец Паисий”/гърба на СПТУ, по бул.”Яворов” до “Ц.Асен”-1

021700022 гр.Поморие 

ПГТ”Алеко Константинов”

Граници: от х-л Поморие по ул.”В.Левски”,”Р.Княгиня”/ отсечката зад картинната галерия/,”Ив.Вазов”3-9,”Княз Борис І”35-45, по “Отец Паисий” 7 -1 по 

Бул.”Яворов”брегова ивица до х-л “Поморие”

 

 

 

 

021700023 гр.Поморие 

ПГТ-“Алеко Константинов”

Граници:ул.”Ахелой”5-1, по “Княз БорисІ”до 56/градска градина/,”Ген.Скобелев” 1-7, адм.сграда на ТКЗС, СОУ”Ив.Вазов”, “Поп Сава Катрафилов”/магазин за мебели/,”Солна”, “Ц.Асен”,”Нео Анхиало”,”Европ”, 

“България”,”Хан Телериг”,

”Ц.Ив.Асен””Ц.Петър”

 

021700024 гр.Поморие 

У-ще”Ив.Вазов”

Граници: от №16 на “Ген.Скобелев”, Солна”,”Проф.Стоянов”, край у-ще “Ив.Вазов”, по Лозенградска, “Княз БорисІ”, “Сливница” 5 а -1 по бул.”Яворов”, Гладстон”,”Екз.Йосиф” 2-20 до “Скобелев”- 16, “Нео Анхиало”, 

”Европа”,”България”,”Ц.Конст.Асен”,

“Ц.Тодор Светослав”,”Ц.Ив.Александър”,

“Св.Иван Рилски”,”Митрополит Климент”,

“Св.Климент Охридски”,”Петко Каравелов”,Тунджа,”Княз Батенберг”,”Стефан Стамболов”,”Нептун”,

“Арда”,”Огоста”

 

021700025 гр.Поморие 

У-ще “Ив.Вазов”

 

 

 

 

Граници:ул.”Сливница” 2-4, по “Княз БорисІ,”Лозенградска” 4 до № 14, ул.”Солна” по край РПС, Княз БорисІ” 119-159/гарата/ , по бреговата ивица до “Сливница” № 2
021700026 гр.Поморие 

У-ще “Ив.Вазов”

 

 

Граници:кв.”Свобода”-жилищни блокове от № 1 до № 14 и № 31
021700027 гр.Поморие 

ПГТ”Алеко Константинов”

 

Граници: от аптеката по “Ген.Скобелев” до № 14а,”Екз.Йосиф” 17-1 по край РУСО, по “Гладстон”/халите/, бул.”Яворов”, градинката зад читалище”Просвета”,по Княз Борис І” до р-т”Велмони”
021700028 гр.Поморие 

ОУ”Хр.Ботев”

Граници: Пожарната по ул.”Княз БорисІ”, до № 189, по ул.”Г.Кондолов”, ул.”Морска” от 24- 2 до Пожарната 

 

 

021700029 гр.Поморие 

ОУ “Хр.Ботев”

 

 

Граници: ул.”П.Волов” 16-26а, по жп.линията ул.”Железничарска” 16-14, П.Берон” 47-9, 10-24 “ Ал.Стамболийски” 13а – 1, “Мусала”, “Д.Х.Димов” 23-7 по “П.Волов” 16
021700030 гр.Поморие 

ОУ”Хр.Ботев”

Граници: ул.”Княз Борис І” 102/Търговия на едро/ по” Манастирска” до № 24, “Мусала” 

51-37,”Железничарска”, “П.Волов” 21а-1,”Княз Борис І” 116а-102

 

 

 

021700031 гр.Поморие 

кв.”Север”

Център за обществена подкрепа

Граници: ул.”Манастирска” № 1-43, “Мусала”53-69, край училището,”Анхиало”-Автотранспорт”, Топливо”, ТПК”Октомври” до “Манастирска” 1
021700032 гр.Поморие 

кв.”Север”

Център за обществена подкрепа

 

Граници: ул.”Марица” 12 -34а, нивата на ТКЗС, езерото по “Камчия”, “Солено езеро” 24-18,”Родопи” 15-1
021700033 гр.Поморие 

Клуб на пенсионера

Граници:ул.”Д.Х.Димов” от 4а до 14,”Мусала”17-1,”Княз БорисІ” 134а до 118/р-т”Лазур”/, “П.Волов” 2 -14 

 

021700034 с.Лъка 

читалището

Територията на цялото село
021700035 с.Медово 

читалището

 

 

Територията на цялото село
021700036 гр.Поморие 

ОУ”Хр.Ботев”

 

 

 

Ул.”Княз БорисІ” 191/пощата/- 215 Ветеринарна лечебница/по бреговата ивица” до № 26 на ул.”Морска”,”Г.Кондолов” от 2-8а, 1-7 до пощата
021700037 Гр.Поморие 

ОУ”Хр.Ботев”

 

 

 

Граници:ул.”Мусала” 2-20, по ул.”Ал.Стамболийски” 1-12а, нива в м-ста”Пальокастро” до Опитна станция ул. “Чайка” 1-13, по ул.”Княз БорисІ” до 136
021700038 гр.Поморие 

У-ще”Ив.Вазов”

 

Кв.”Свобода” от бл.21 до бл.30
021700039 гр.Поморие 

У-ще “Ив.Вазов”

 

Кв.”Свобода” от бл.15 до бл.20 

 

 

021700040 гр.Поморие 

Център за обществена подкрепа кв.Север

Граници: ул.”Марица” от 2-10, “Родопи” 2-14,”Солено езеро” до № 27 ,”Камчия” 6, Изгрев, “Г.Делчев” до “Марица” № 2 

 

 

021700041 с.Козичино 

кметството

Територията на цялото село
021700042 с.Горица 

ДВФУ/дом за възрастни хора/

Дом за възрастни хора
021700043 с.Горица 

читалището

Граници: ул.”Хаджи Димитър” 2-38,местността “Хаяра” /извън регулацията/, ул.”Цар Самуил” 14-16а, ул.”Иван Вазов” 1-9, до №18 на ул.”Изгрев”, блоковете на Земеделската кооперация, до №16 на ул.”Св.св. Кирил и Методий”,ул.”Витоша” 

до №2 на ул.”Х.Димитър”

021700044 с.Порой 

училището

Граници:ул.”Гурко” 1-19;ул”.Шипка” 2-8; ул.”Цар Шишман”1-13; ул.”Ц.Симеон”2-64;ул.”М.Луиза”2-22; ул.”Батак” 1-11;ул.”Анг.Кънчев” 2-14; ул.”Ст.Караджа” 1-11;ул.”Х.Димитър” 2-8
021700045 с.Страцин 

училището

Граници:ул.”Сливница”ул.”Девети май”, 

1-7, ул.”Дунав”, ул.”Средна гора” ул.”Ст.планина” 1-15, 2-14

 

 

021700046 с.Страцин 

училището

Граници: ул.”Черно море” 47 – 73, 48 -62, 

Ул.”Роза”ул.”Лозарска” ул.”Трапезица”

Ул.”Ст.планина” 17-45, 16 -32

021700047 с.Косовец 

читалището

Територията на цялото село 

 

 

021700048 гр.Поморие МБАЛ 

 

Общинска болница-Поморие 

 

 

 

021700049 СБР-НК ЕАД”Филиал Поморие/ специализирана болница за рехабилитация/ СБР-НК ЕАД “Филиал Поморие”/специализирана болница за рехабилитация/ 

и санаториум на МНО

 

 

 

021700050

 

ВПД-Сарафово

 

Територията на ВПД-Сарафово

 

 

Етикети: