- RadioMilena.com - http://radiomilena.com/news -

Изборният ден в Бургас за председател на СДС

Posted By Ivanina Apostolova On 15/07/2012 - 16:06 ч. @ 16:06 In Актуално | Comments Disabled

[1]Вторият тур на вътрешните избори за председател на СДС се провежда днес. Изборният ден започна точно в 10:00 ч. сутринта и отчита силна избирателна активност.  Още в 08:00 ч. пред централата на СДС в Бургас – на ул.  „Богориди” 34 имаше чакащи да пуснат своя вот.  Към 13:00 ч. избирателната активност за община Бургас е 60%.

Сините избират между кмета на град Карлово – д-р Емил Кабаиванов и д-р Ваньо Шарков. На първия тур бургаските седесари оказаха силна подкрепа на д-р Емил Кабаиванов като за него бюлетина пуснаха 96% от гласувалите.

Тази сутрин, малко след започване на изборния ден,  своя глас пуснаха областният председател на СДС – Костадин Марков, общинският председател на СДС – адвокат Константин Райков и членът на Националния съвет – Владимир Кисьов. Също и много от членовете на СДС в Бургас.

[2]

          Областният председател на СДС – Костадин Марков пусна своя глас малко  след започване на изборния ден.

 

[3]

                         Общинският председател на СДС – адвокат Константин Райков

 

[4]

              Членът на Националния съвет – Владимир Кисьов гласува в Бургас

Bookmark/Favorites [5]Svejo [6]Google Bookmarks [7]Delicious [8]StumbleUpon [9]Facebook [10] [11]Сподели [12]

Article printed from RadioMilena.com: http://radiomilena.com/news

URL to article: http://radiomilena.com/news/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%b2-%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b0%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb-22533/

URLs in this post:

[1] Image: http://radiomilena.com/news/wp-content/uploads/2012/07/41.jpg

[2] Image: http://radiomilena.com/news/wp-content/uploads/2012/07/12.jpg

[3] Image: http://radiomilena.com/news/wp-content/uploads/2012/07/21.jpg

[4] Image: http://radiomilena.com/news/wp-content/uploads/2012/07/31.jpg

[5] Image: http://radiomilena.com/newsjavascript:if(document.all){window.external.AddFavorite(

[6] Image: http://www.addtoany.com/add_to/svejo?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25b8%25d0%25b7%25d0%25b1%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f%25d1%2582-%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd-%25d0%25b2-%25d0%25b1%25d1%2583%25d1%2580%25d0%25b3%25d0%25b0%25d1%2581-%25d0%25b7%25d0%25b0-%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b4%25d1%2581%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb-22533%2F&linkname=%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%94%D0%A1

[7] Image: http://www.addtoany.com/add_to/google_bookmarks?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25b8%25d0%25b7%25d0%25b1%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f%25d1%2582-%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd-%25d0%25b2-%25d0%25b1%25d1%2583%25d1%2580%25d0%25b3%25d0%25b0%25d1%2581-%25d0%25b7%25d0%25b0-%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b4%25d1%2581%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb-22533%2F&linkname=%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%94%D0%A1

[8] Image: http://www.addtoany.com/add_to/delicious?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25b8%25d0%25b7%25d0%25b1%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f%25d1%2582-%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd-%25d0%25b2-%25d0%25b1%25d1%2583%25d1%2580%25d0%25b3%25d0%25b0%25d1%2581-%25d0%25b7%25d0%25b0-%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b4%25d1%2581%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb-22533%2F&linkname=%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%94%D0%A1

[9] Image: http://www.addtoany.com/add_to/stumbleupon?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25b8%25d0%25b7%25d0%25b1%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f%25d1%2582-%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd-%25d0%25b2-%25d0%25b1%25d1%2583%25d1%2580%25d0%25b3%25d0%25b0%25d1%2581-%25d0%25b7%25d0%25b0-%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b4%25d1%2581%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb-22533%2F&linkname=%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%94%D0%A1

[10] Image: http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25b8%25d0%25b7%25d0%25b1%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f%25d1%2582-%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd-%25d0%25b2-%25d0%25b1%25d1%2583%25d1%2580%25d0%25b3%25d0%25b0%25d1%2581-%25d0%25b7%25d0%25b0-%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b4%25d1%2581%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb-22533%2F&linkname=%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%94%D0%A1

[11] : http://radiomilena.com/news/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%b2-%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b0%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb-22533/

[12] Сподели: http://www.addtoany.com/share_save

Copyright © RadioMilena.com. All rights reserved.