Извънредно заседание на Общински съвет Поморие

Разпечатай

На основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА Председателя на Общинския съвет свиква Двадесет и осмо /извънредно/ заседание на Общински съвет – Поморие на 18.01.2010г. /понеделник/ от 17.00 часа в залата на Община Поморие с проект за следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Поморие.

2. Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно приемане на Решение за споразумение между Министерството на културата на Република България, Програма на ООН за развитие, Община Поморие и библиотеките при НЧ “Светлина” – гр.Поморие и НЧ “Наука” – с.Горица.