Създават рибарска група

Разпечатай

Сдружение „Свети Никола”- Поморие, защитаващо интересите на рибарите навършва три години. На проведеното днес общо  събрание организацията избра нов управителен съвет.  Секретарят на община DSCI0023Поморие Тони Митев бе гост на събранието. Той  разясни  на рибарите от Поморие същността на  оперативната програма за развитие на сектор “Рибарство”. На територията на Несебър и Поморие се образува рибарска група за усвояването на средствата от ЕС. За двете общини размерът е 3,5 милиона лева.  Стратегическата визия  за сектор ” Рибарство” е насочена към превръщането на сектора в конкурентоспособен, модерен, базиран на устойчиво развитие на рибарството, както и към подобряване качеството на живот в рибарските области. За постигане на стратегическата визия оперативната програма има четири основни цели:
- Да се осигури конкурентоспособност и устойчивост на рибарския сектор;
-Да се развие пазара на продуктите от риболов и аквакултурноDSCI0024 производство;
-Да се подкрепи устойчивото развитие на рибарските области и да се подобри качеството на живот в тях.
На събранието на рибарите бе разгледана приоритетна ос 4 – Устойчиво развитие на рибарските области :
 -Финасова подкрепа за прилагане  местните стратегии за развитие и покриване на оперативните разходи на рибарските групи.
-Помощ за осъществяването на съвместни дейности.
Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на оперативните разходи на рибарските групи.
Тази помощ ще е достъпна само за рибарските групи, избрани чрез процедура по конкурентен подбор.
Ще се подпомагат два вида дейности:
-Организирането и функционирането на рибарските групи;
-Дейности за местно развитие, представени от местни жители или предприети от самите групи. Групата ще бъде отговорна за избора от дейности, които ще се подпомагат.
На събранието рибарите от Поморие разбраха, че е нужна  декларация за изразяване на интерес за сформиране на рибарска група от двата града.  
До 30 ноември се приемат декларациите за заявяване на интерес. Оценката на тези документи трябва да приключи до края на годината. Същинската си дейност одобрените рибарски групи могат да започнат през юли следващата година. Дотогава рибарската група Поморие-Несебър трябва  да изгради капацитет, да изготви и представи в ИА “Рибарство и авкакултури“ местни стратегии за развитие, за което ще  се получи безвъзмездна експертна помощ. Средствата, отпуснати от Брюксел за България за устойчивото развитие на рибарските области са 16 милиона  евро. На рибарската група Поморие и Несебър се падат по 3,5 милиона евро.
На събранието на сдружение „Свети Никола” –Поморие бе избрана ревизионна комисия в състав Валентин Продромов, Михаил Стоянов и Иван Милев.
Новият управителен съвет на рибарското сдружение се състои от пет човека: председател е  Янко Продромов, зам.-председатели са Краси Биволаров и Стоян Масларов, секретар Живко Петров и касиер Михаил Михов.

Етикети: ,