Износът на България за ЕС намалял с 3.1%

Разпечатай

За първите 11 месеца на 2012 година износът  на България за ЕС намалява с 3.1% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 22.1 млрд. лева. Това съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция, Белгия и Испания, които формират 75.5% от износа за държавите – членки на ЕС.

 

През ноември 2012 г. износът за ЕС намалява с 2.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.2 млрд. лева.

Вносът на България от ЕС за периода януари – ноември 2012 г. се увеличава с 8.9% спрямо същия период на предходната година и е на стойност 27.0 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания.

През ноември 2012 г. вносът на България от държавите – членки на ЕС, се увеличава с 3.6% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 2.7 млрд. лв. по цени CIF.

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с ЕС за периода януари – ноември 2012 г. е отрицателно и е на стойност 4 913.4 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 3 854.5 млн. лева.

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите единадесет месеца на 2012 г. в сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст (24.2%) е отбелязан в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти”, а най-голям спад (26.4%) – при износа от сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)”.

При вноса от ЕС най-голямо процентно увеличение (48.4%) е отчетено в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти”, а намаление (8.4%) се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)”.

Етикети: ,