Инж.Петър Златанов: Добрите идеи в полза на хората винаги намират подкрепа

Разпечатай

 -Инж. Златанов, на балотажа в неделя на чия подкрепа се надявате? 
-Очаквам подкрепа преди всичко от тези хора, които не успяха да гласуват на 23 октомври и то поради забавяне на прроцедурата на гласуване в избирателните секции.  Направено е необходимото от страна на община Поморие – там, където секциите са с повече гласоподаватели, са удвоени кабините за гласуване. Считаме, че проблемът няма да съществува. Ще ме подкрепят тези хора, които ми гласуват доверие, базирайки се на това, което е направено през годините. А то бе направено,  незвисимо от трудностите. На първо място това, че общата криза и стагнацията силно свиха приходната част от общинския бюджет, а в това число и делегираните от държавата дейности. Като пример мога да посоча – за бюджет 2009 г. – 10 100 000 лева е държавната субсидия, а през 2010 г и през 2011 година е от порядъка на 7 600 000 лев. Второто е това, че въпреки възможността да процедираме неща като концесиониране на подземни богатства, Общинският съвет не взе решението, което правеше това възможно и което най-напред би се отразило на приходната част на бюджета и би разкило нови работни места, разибра се. Сега, в  дните на предизборна надпревара сме свидетели на различното поведение на участниците в нея. Някои от хората, които не гласуваха бяха смутени от изказа на Общинския съвет и финансовия министър, относно финансовото състояние на община Поморие. През последните две години независимо от посочените вече финасова криза, намалени приходи в общинския бюджет, намалена делегирана субсидия от от дъражавата, противодействие от страна на  Общинския съвет да се възползват възможностите за повишение на приходната част на общинския бюджет, администрацията направи необохдимото на висотата на очакванията на гражданите…
-Как ще придвижвате проектите в следващия си мандат?
-С Постановление на Министреския съвет, общината придоби в собственост общинското пристанище и терена на бивша жп линия в района между улица „Мусала” и манастир „Свети Георги”. Там в момента се извършва промяната на захранващия водопровод и предстои реализирането от подготвения от 2008 г проект за изграждане на пешеходна зона с озеленяване, малки търговски обекти и детски кътове. Този район изцяло ще измени облика си и ще стане зона за отдих и разходка в сърцето на квартал „Свети Георги”.
-След като пристанището в Поморие вече е общинска собственост, как ще се развива то?
-Идейният проект, приет от Общинския съвет, предвижда обособяването на рибарски пристанища, марини към морския клуб и яхтено пристанище за около 700 яхти. Това е залегнало в програмата за следващия мандат. Една от възможностите за финансиране е публично- частното партньорство. На дневен ред е и  лагунна зона от западната страна на пристанището пред южния бряг на Поморие, която завършва с квартал  „Свети Георги”.
-Много кметове се оплакват, че в управлението на ГЕРБ, ако те са от друга партия, общината им  не получава достатъчно финансиране. Вие имате ли такъв проблем?
-Община Поморие не е сред обгрижваните общини, но не е и сред недолюбваните. През изминалите 8 години съм работил  с три различни правителства като кмет и във всяко правителство се дава добра оценка и поддръжка на градивните идеи на местната администрация да бъдат реализирани. Като факт бих могъл да подчертая много проекти, реализирани през всичките тези години по различните програми – по Социално-инвестиционния фонд/СИФ/, по „Красива България”, ПУДООС, програми на Световната банка и разбира се, по Оперативните програми съм МРРБ  и МОСВ за образователната и културна инфраструктура, превенция на наводненията и брегоукрепвания.
-Някои от опонентите ви изразиха мнение, че управлявате  общината на „парче”. Как бихте коментирали това?
-Стремял съм се да запазя толерантност в  предизборната напревара  и бих казал следното – община Поморие през тези 8 годиин изготви своята стратегия планирано и във всички аспекти- градоустройствени решения, програми за енергийна ефективност, формиране на идеята за зелен регистър на общината. Това, че нещата се правят едно по едно, поради финансови и технологични изисквания, не означава, че се работи на парче. Когато реалираш един план стъпка по стъпка, това не е работа на парче, а работа по план!
-Какво бихте казали на поморийци, искайки тяхното доверие за трети мандат?
-Уважаеми съграждани, приемете моите искрени благодарности за подкрепата, доверието в мен и надеждата ви , че можем да създадем по-добро бъдеще за всички нас. Пътят ни е общ, нека продължим заедно! Обединени от общата клетва, апелирам към всички политически сили да разботим единин за интересите на община Поморие. Независимо от инсинуациите, независимо от клеветите, упреците, вие доказахте, че вашето доверие в мен е непроменено. Не съм ви излъгал, подвел и няма да го направя. Няма да предам вярата и убедеността, че мислим еднакво и обичаме своята община.Доверете ми се, за да реализираме заедно следващите проекти в община Поморие. Гласувайте за нашите деца! Гласувайте за нашите родители! Гласувайте!