Информационен ден за популяризиране на ползите от разделното събиране

Разпечатай

Сдружение „Европа и Ние” организира първия информационен ден за популяризиране на ползите от разделното събиране на отпадъците.Той ще се проведе в Народно читалище „Светлина – 1939” гр. Поморие на 18.01.2013 г. от 17.00 ч. Събитието е първото от поредицата информационни дни, които ще се проведат на територията на всяка от 13-те общини в Бургаска област. Информационните дни са насочени към деца, ученици, младежи, техни родители и близки, местната общественост. Мероприятието има за цел да повиши информираността и да насърчи мотивацията на обществеността относно разделното събиране и повторната употреба на отпадъците, като информацията бъде поднесена по забавен, развлекателен и атрактивен начин, ще се раздават награди и лакомства. Инициативите ще се проведат в рамките на проект «Повишаване на обществената информираност за управление на твърдите отпадъци в северозападната част на Черноморския регион – По-малко отпадъци на Северозапад», финансиран с помощта на ЕС чрез съвместната оперативна програма «Черноморски басейн 2007 – 2013». Сдружение „Европа и Ние” кани обществеността да посети събитието, с което ще се допринесе за повишаване на обществената информираност относно управлението на твърдите отпадъци и разделното им събиране, а оттам и до подобряване състоянието на околната среда в дългосрочен план.