Информация от EVN България

Разпечатай

Във връзка с широката обществена дискусия относно инсталираните мощности от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и тяхното производство, EVN България предоставя следната информация:

На територията на дружеството в Югоизточна България към 1 юли 2012 г. има присъединени общо 552 MW (мегавата) възобновяеми източници на 883 производителя. Новоприсъединените мощности бележат значителен ръст от 228% спрямо съществуващите мощности към 1 януари 2012 г. Произведената за месец юни електроенергия от тези възобновяеми източници само на територията на EVN България е 61 559 MWh (мегаватчаса) на стойност 26 милиона лева. Поради значителния брой договори за присъединяване през месец юни 2012 г. и респективно задължение за изкупуване на енергията и предвид добрите климатични условия през месец юли 2012 г. EVN България очаква с над 50% увеличаване на разходите за закупуване на енергията от ВЕИ през този месец, като делът на енергията от фотоволтаични централи е над 90%.

Етикети: