- RadioMilena.com - http://radiomilena.com/news -

Кметът Иван Алексиев за Поморие и общината /видео/

Posted By Константин Златаров On 14/01/2013 - 20:04 ч. @ 20:04 In Аудио / Видео | Comments Disabled

Бившата сграда на поморийската болница, намираща се до малкия пристан в града, ще се превърне в картинна галерия, съобщи кметът Иван Алексиев в специално интервю за RadioMilena.com. Сградата е обявена за паметник на културата и в момента се търси финансиране по различни програми. Идеята на кмета е там да има още и школи по изкуства.
2012 година беше обявена за година на образованието в община Поморие, а 2013 годна ще бъде годината на младите хора, но без да бъдат пренебрегвани възрастните и пенсионерите, сподели Иван Алексиев в обширното интервю, което продължи повече от 40 минути.
Къде ще се помещава общинската администрация в Поморие? В какво ще се превърне сградата на бившия Пансионат? Ще се увеличи или намали пространството и времето на „Синята зона“ в морския град? До къде стигнаха нещата с бъдещата автогара и още един куп въпроси? Отговорите на зададените въпроси от Константин Златаров  може да гледате тук!

 

 

Bookmark/Favorites [1]Svejo [2]Google Bookmarks [3]Delicious [4]StumbleUpon [5]Facebook [6] [7]Сподели [8]

Article printed from RadioMilena.com: http://radiomilena.com/news

URL to article: http://radiomilena.com/news/%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd-%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8-25976/

URLs in this post:

[1] Image: http://radiomilena.com/newsjavascript:if(document.all){window.external.AddFavorite(

[2] Image: http://www.addtoany.com/add_to/svejo?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25ba%25d0%25bc%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2582-%25d0%25b8%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bd-%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2581%25d0%25b8%25d0%25b5%25d0%25b2-%25d0%25b7%25d0%25b0-%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25b5-%25d0%25b8-%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2589%25d0%25b8-25976%2F&linkname=%D0%9A%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%2F%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2F

[3] Image: http://www.addtoany.com/add_to/google_bookmarks?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25ba%25d0%25bc%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2582-%25d0%25b8%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bd-%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2581%25d0%25b8%25d0%25b5%25d0%25b2-%25d0%25b7%25d0%25b0-%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25b5-%25d0%25b8-%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2589%25d0%25b8-25976%2F&linkname=%D0%9A%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%2F%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2F

[4] Image: http://www.addtoany.com/add_to/delicious?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25ba%25d0%25bc%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2582-%25d0%25b8%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bd-%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2581%25d0%25b8%25d0%25b5%25d0%25b2-%25d0%25b7%25d0%25b0-%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25b5-%25d0%25b8-%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2589%25d0%25b8-25976%2F&linkname=%D0%9A%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%2F%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2F

[5] Image: http://www.addtoany.com/add_to/stumbleupon?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25ba%25d0%25bc%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2582-%25d0%25b8%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bd-%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2581%25d0%25b8%25d0%25b5%25d0%25b2-%25d0%25b7%25d0%25b0-%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25b5-%25d0%25b8-%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2589%25d0%25b8-25976%2F&linkname=%D0%9A%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%2F%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2F

[6] Image: http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25ba%25d0%25bc%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2582-%25d0%25b8%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bd-%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2581%25d0%25b8%25d0%25b5%25d0%25b2-%25d0%25b7%25d0%25b0-%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25b5-%25d0%25b8-%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2589%25d0%25b8-25976%2F&linkname=%D0%9A%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%2F%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2F

[7] : http://radiomilena.com/news/%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd-%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8-25976/

[8] Сподели: http://www.addtoany.com/share_save

Copyright © RadioMilena.com. All rights reserved.