- RadioMilena.com - http://radiomilena.com/news -

Кметът Иван Алексиев упрекна в бездействие директор на училище

Posted By Константин Златаров On 20/02/2012 - 14:08 ч. @ 14:08 In Общество | Comments Disabled

[1]Промяната на графика на учебния процес за учениците от СОУ”Иван Вазов” е решение на директора на училището и отговорност за това носи лично той, заяви на откритата оперативка Иван Алексиев. Кметът упрекна Иван Тенекеджиев в бездействие, за което ще носи отговорност. Решението децата да ходят в началния курс по-късно на училище е не навреме и общинската администрация няма отношение. Алексиев не пропусна да отбележи за допуснатите ниски температури в училището.
- Има нафта, има всичко и беше допуснато това с  бездействие – заяви кмета. Той съобщи, че имало нарушения в училището, ако трябва да се плащат глоби  няма да са за сметка на общината, а Иван Тенекджиев ще си ги плати лично, защото е на отговорна длъжност.

Bookmark/Favorites [2]Svejo [3]Google Bookmarks [4]Delicious [5]StumbleUpon [6]Facebook [7] [8]Сподели [9]

Article printed from RadioMilena.com: http://radiomilena.com/news

URL to article: http://radiomilena.com/news/%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd-%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%b9-19098/

URLs in this post:

[1] Image: http://radiomilena.com/news/wp-content/uploads/2012/01/aleksiev.jpg

[2] Image: http://radiomilena.com/newsjavascript:if(document.all){window.external.AddFavorite(

[3] Image: http://www.addtoany.com/add_to/svejo?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25ba%25d0%25bc%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2582-%25d0%25b8%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bd-%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2581%25d0%25b8%25d0%25b5%25d0%25b2-%25d1%2583%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25ba%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25b2-%25d0%25b1%25d0%25b5%25d0%25b7%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25b9-19098%2F&linkname=%D0%9A%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5

[4] Image: http://www.addtoany.com/add_to/google_bookmarks?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25ba%25d0%25bc%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2582-%25d0%25b8%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bd-%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2581%25d0%25b8%25d0%25b5%25d0%25b2-%25d1%2583%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25ba%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25b2-%25d0%25b1%25d0%25b5%25d0%25b7%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25b9-19098%2F&linkname=%D0%9A%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5

[5] Image: http://www.addtoany.com/add_to/delicious?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25ba%25d0%25bc%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2582-%25d0%25b8%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bd-%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2581%25d0%25b8%25d0%25b5%25d0%25b2-%25d1%2583%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25ba%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25b2-%25d0%25b1%25d0%25b5%25d0%25b7%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25b9-19098%2F&linkname=%D0%9A%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5

[6] Image: http://www.addtoany.com/add_to/stumbleupon?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25ba%25d0%25bc%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2582-%25d0%25b8%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bd-%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2581%25d0%25b8%25d0%25b5%25d0%25b2-%25d1%2583%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25ba%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25b2-%25d0%25b1%25d0%25b5%25d0%25b7%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25b9-19098%2F&linkname=%D0%9A%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5

[7] Image: http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25ba%25d0%25bc%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2582-%25d0%25b8%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bd-%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2581%25d0%25b8%25d0%25b5%25d0%25b2-%25d1%2583%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25ba%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25b2-%25d0%25b1%25d0%25b5%25d0%25b7%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25b9-19098%2F&linkname=%D0%9A%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5

[8] : http://radiomilena.com/news/%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd-%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%b9-19098/

[9] Сподели: http://www.addtoany.com/share_save

Copyright © RadioMilena.com. All rights reserved.