Кметът инж.Петър Златанов за Бюджет 2011г.

Разпечатай

По отношение на Поморие, аз бих искал да кажа, че сме обходили много улици, които се нуждаят от ремонт. Примерно на брой те са над 15, някои от тях са с дължина не повече от 100 метра. Те ще се изпълняват по необходимост. Необходимостта ще се уточнява от гледна точка на това какъв поток от хора и автомобили преминават по тях? От гледна точка дали се явяват основни улици за пътя на нашите туристи към плажа? По DSCI0025същия начин е подходено, когато е разсъждавано и за алеята, която е включена от гр. Ахелой до плажната ивица в размер на 38000 лв. мисля, че беше. Така, че не искам да чета всички улици, които имат нужда от ремонт от кърпежи, а някои имат нужда от основно асфалтиране. Примерно визирам ул. „Македония”, която е чакалирана, осветена, има тротоар и чака да бъде асфалтирана, защото ще я загубим, ако не я асфалтираме. Нещо повече. За някои от улиците ние имаме вече дадени дарения. Примерно, това е ул. „Цар Петър” в близост до общината, където имаме дадени дарения от един от строителите. Водим разговор и с други строители да се включт заедно с общината и да продължим тази улица, която е зад нас в близост до общината. Казва се ул.”Цар Иван Александър”. Така, че водим тези разговори за да можем да облекчим натиска към общинския бюджет. По този начин ще систематизираме нещата.

Отново казвам! Списъците са големи, но бюджета е доста рестриктивен.

Сега мога да ви кажа. Залагаме едно много голямо перо, което отдавна трябваше да направим. Тове е перото над 2.5 млн. лв. за за читалище „Просвета”, което трябва да завършим и искаме всички да го завършим.

Второто, което бих искал да споделя е, че държавната субсидия за Поморие през 2009г. беше в размер на 10 050 000 лв. Към края на 2010г. тя е 7 400 000 лв. Тази разлика от 2.5 млн. лв. общината я покрива със собствени приходи. И то на картината от намаленото продаване на недвижими имоти, намаленото строителство, намалените сделки. Имайте в предвид, че въпреки всичко се стремим да вържем този бюджет.

И още нещо искам да споделя. Благодарение на това, че миналата година се приеха режийните такси върху сделките от 2% да нарастнат на 2.5%, само тази разлика от 0.5% донесе на общината 600 000 лв в повече. Не зависимо от трудностите, които изпитваме ние не вдигаме такса смет, не вдигаме данък сгради. Разбира се без това, което ви каза г-жа Косталова. Така, че стремим се да не осъществяваме този тежък натиск върху хората.

По отношение на детските градини. Искаме да започнем тази детска градина  и за това средствата, които са VKusevaпредвидени за нея, тя е за две групи в кв. „Север”, тя ще облекчи в голяма степен състоянието, както и условията за работа за обгрижване на децата във „Веселушко” и в по-малка степен в „Детелина”. Там ние залагаме, тъй като общата прогнозна стойност е 500 000лв., а в същото време трябва дасе правят и улици. Ние го залагаме при възможност това нещо да се завърши до протокол 14 или 15., т.е. в грубо строителство, евентуално и дограми за да можем при следващия мандат вече веднага да се предвидят средства или да се търсят средства при други способи.

Какво друго искам да споделя с вас? Разбира се, че ще подържаме тревните площи. Проектите за зелените площи се завършват примерно по искане на гражданите, които живеят в бл.16.Със завършването и реализацията на проекта и благоустрояването на бл.19, 20, 21 и 23 в кв. „Свобода”. На една среща с гражданите от бл.16 те поискаха да се благоустрои техния район така, че направихме 4 варианта и да си изберат по кой от тях да се благоустрои. Ще продължим и искаме да завършим в кв. „Свобода” с благоустрояването на бл.22.

По отношение на зелените площи. Ще продължим да ги подържаме. Искаме да заложим не много, но достатъчно средства в района на градинката на храм „Пресвета на Света Богородица”. Също така искаме да реализираме средства и в района в съседство до общината, между Общината и „Пансионата”.

Заложили сме средства и за улица „Железничарска”, защото там очакваме да приключи конкурса на ВиК Бургас за изпълнител на проекта за подмяна на захранващия водопровод към Поморие. Ако това нещо се реализира своевременно, то ние по одобрения проект, който имаме за цялата тази зона от ул. „Мусала” до манастир „Св. Георги” като пешеходна зона там да започнем реализацията евентуално, поне на първи етап на озеленяването. Защо искаме да бъде така? Защото в момента, ако имаме средства и ние направим, каквито и да са благоустройствени мероприятия, при положения, че водопровода е толкова стар и не знаем кога, къде ще се пукне, просто не си струва да ги влагаме. Това са нещата, които ние зависим и от други.

И още нещо, което не е предмет на конкретния бюджет, а по-скоро на инициативата на Община Поморие и това, че тя е одобрена по образователната инфраструктура. Продължаваме да придвижваме нещата по проекта, по който сме одобрени за ЦДГ”Теменута” в гр. Ахелой, ЦДГ „Сребърно звънче” с. Страцин и ПГ „Алеко константинов”. Там предварителната стойност на общата инвистиця възлиза на 5.8 млн.лв.. Освен това подготвяме проектите и кандидатстване за благоустрояване на  ул.„Морска”. Те са внесени. На първия контрол по административно съответствие сме преминали. Сега предоставихме документите по техническото съответствие, които искаха допълнително. Нядаваме се, че нещата ще се развиват добре. Дай Боже да продължим напред поне така. Това означава, че ще бъдем одобрени за ул. „Морска”. За този участък от брегозащитната дига, която в голяма степен носи доста безпокойство на живеещите в тази зона.

Готвим и трябва до 15 март да внесем проекта за природните и културно-историческите дейности на Поморие. Общината кандидатства и има искане за едниствения в югоизточна Европа паметник на културата – Музей на солта и кандидатстваме с него като разчитаме, че 40% от инвистицията ще можем да насочим за асфалтиране на ул. „Солна”, като основна довеждаща улица за този обект. А също така и асфалтиране на част от ул. „Европа”, това е в зоната на „Атриума”. Един участък в порядъка на 120 – 160 метра, който да асфалтираме и това да мине към този проект, за да не товарим бюджета.

С това бих искал да приключа. Може би много от кметовете ще кажат малко е неясна картината. Да, малко е неясна, за това при разговорите, които имахме изисквах от вас да се степенуват нещата по важност……..

Какво бих искал още да кажа?Условията за приема на децата в детските градини ще продължи да се изпълнява по този начин, по който е гласуван от Общински съвет съгласно наредбата. Независимо от това, че направеното изследване на децата в детските градини, по различните детски градини. В голяма степен и двамата родители са безработни или пък в голяма степен са безработните майки, ние по никакъв начин не поставяме условия пред тези граждани. Разбираме, че времето е тежко и мисля, че всички планирани такси по събиране, съответно с наредбата за прием за детски градини и ясли са преизпълнени дори с около 4000-5000 лв., събрани са. Ние разчитаме, че ще преуспеем през тази година. Нещо повече. Заложихме още едно перо, още един резерв при общинските гори. Благодарение на актуализирания и изцяло преработен лесоустройствен план, примерно за тази година получихме около 247000 – 250000лв приход, за следващата година сме сложили около 280000лв., ако не се лъжа. Така че ще продължим да търсим всички възможности.

Другото нещо, което може би ще повлияе, но с решение на Общински съвет се слезе на по-ниската тарифа за набиране на туристическия данък, можеби в някаква степен ще имаме известен спад в придобиване на средствата от туристическия данък. Това, което забелязваме през последните 15 дни е масовото отказване на хората от своята категоризация. Заявленията се подават и ние не можем да им откажем това нещо.Очакваме там да има известно снижение.

Одобрени сме да изградим на стойност 450000 лв., без ДДС  Център от семеен тип. Той трябва да отговаря на определени изисквания и с решението на Общински съвет от петъчната сесия това решение е взето. Ще продължим работата си с разработването на работния проект. Там схемата е изцяло грантова. Това означава, че парите са за сметка на Министерството на социалните грижи, а парите които общината предостави за проектиране ще и бъдат възстановени……

Пълният звукозапис от изявлението на кмета инж. Петър Златанов може да чуете тук:

Очаквайте публикуването на въпросите и предложенията на гражданите!