Кметът и областният управител на Пловдив откриха сървърния център за данни на EVN България

Разпечатай

Кметът на Пловдив Иван Тотев и областният управител на Пловдив Здравко Димитров откриха новоизградения технологичен сървърен център за данни на EVN България. На церемонията в Пловдив присъстваха още председателят на Управителния съвет на EVN България Йорг Золфелнер, директорът „Технологични услуги” в Хюлет-Пакард България Васил Костов, представители на местната общественост и партньори по проекта.

 

Съоръжението е единственото по рода си в страната и е изпълнено за рекордно кратък срок от време – само за 6 месеца. Изпълнител на проекта е консорциумът „Модерно строителство”, чийто главен координатор и доставчик на голяма част от ИТ оборудването е Хюлет-Пакард България. Консорциумът е избран с процедура по ЗОП, като в него влизат фирмите: Хюлет-Пакард България ЕООД, Кондекс ЕООД, Марпекс ООД, Електро Груп ЕООД, КиК – Дизайн ООД и Анди БГ.

 

Инвестицията на EVN България само в инфраструктурата на съоръжението е 1,5 млн. лева. Още почти 1,5 млн. лева е вложението на дружеството в последно поколение хардуер, който е инсталиран в центъра.

 

‘’След изграждането на новата когенерационна централа за производство на топлинна и електрическа енергия през 2011 г., построяването на Центъра за данни е логична стъпка в нашата политика на инвестиране в технологии от последно поколение с цел увеличаване на сигурността и качеството на нашите услуги. Всички инвестиции на EVN България допринасят и за превръщането на град Пловдив в един от символите на модернизацията в  България’’, заяви Йорг Золфелнер председател на Управителния съвет на EVN България.

 

Такъв сървърен център се изгражда за първи път в страната при спазването на всички международни стандарти за сигурност на данните и надеждност на работния процес за подобно високотехнологично и телекомуникационно съоръжение. Сред основните причини за изграждането му е разрастването на дейността на EVN България и необходимостта да се запази резервираността на системите, а от там и на услугите, предлагани от компанията.

 

„Изграждането на центъра е резултат на успешното партньорство на Хюлет-Пакард България с други български компании и е пример за пътя, по който страната ни може да развива високотехнологичния сектор и да привлича инвеститорски интерес, както и да създаде среда за задържане на младите хора. С участието си в изработването на концепцията за Дейта центъра на ЕVN и в неговото цялостно изграждане Хюлет-Пакард България утвърждава своите позиции на лидер в областта на високите технологии и иновативните ИТ решения”, отбеляза Васил Костов, директор „Технологични услуги” в Хюлет-Пакард България.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свързаността на центъра е част от оптичния пръстен на EVN България, като общата застроена площ е 358 кв. метра. Самата сървърна зала е проектирана така, че да отговори на бъдещите нужди на компанията, като позволява инсталирането на 42 броя ИТ шкафове (RACK). Центърът  за данни предоставя надеждна и гъвкава среда за развитие на ИТ и телекомуникационните услуги на EVN България за следващото десетилетие. Центърът за данни ще позволи на енергийното дружество още по-широко да приложи най-съвременните технологии за отчитане и измерване на консумираната електро- и топлинна енергия. Работата на Центъра ще отговори и на нуждите на компанията за гъвкаво и надеждно клиентско обслужване в условията на либерализиран пазар. Не на последно място Центърът за данни ще позволи развитието и предоставянето на допълнителни услуги за клиентите в Югоизточна България.

 

Центърът ще се използва от EVN България и при обучението на студенти от ИТ специалности в Пловдив, които ще могат да придобият реален опит в едно от най-високотехнологичните ИТ специализирани съоръжения в България. EVN България има сключени меморандуми за сътрудничество с Университета по хранителни технологии Пловдив и Технически Университет София – Филиал Пловдив. Вече няколко месеца студенти посещават съоръжения на дружеството и получават ценен опит, преподаван от специалисти на EVN България.

 

 

Допълнителна информация

 

  • Оборудването на центъра се доставя от Хюлет-Пакард и Сиско;
  • Сградата на Центъра за данни е с най-висок клас енергийна ефективност;
  • Всички системи на Центъра за данни са N+1, т.е. всяка система е дублирана. По този начин дори да се стигне до изключване на някоя от системите, това не пречи на нормалното функциониране на Центъра;
  • Центърът има специална климатична система, позволяваща поддържането на постоянна определена температура и влажност в помещенията, независещи от външни условия;
  • Центърът разполага с най-ново поколение система за контрол на достъпа, алармена система, система за пожароизвестяване и пожарогасене, външно и вътрешно видеонаблюдение, система за ранна детекция за наличие на вода в помещенията, както и със система за мониторинг на отделните подсистеми;
  • Центърът е изграден в съответствие с изискванията за най-висока земетръсна устойчивост, установена за Пловдивски регион – 9-а спетен по Медведев-Шпонхойер-Карник;
  • Сградата има специално проектирани за целта мълниезащитна и заземителна инсталации, гарантиращи сигурността на техниката;
  • Центърът има автономно електрозахранване от два независими източника и собствени генератори.    

 

Етикети: