Кметът на Поморие обяви директорите на дирекции до провеждането на конкурс

Разпечатай

До обявяването на конкурс временно са назначени директори на дирекции в общинската администраци в Поморие, съобщи кметът Иван Алексиев на проведената откритата оперативка. Това са:

Дирекция „Приходи, местни данъци и такси” – Дафинка Стоянова

Дирекция „Бюджет, финанси и счетоводни дейности” – Неделчо Тенекеджиев

Дирекция „Туризъм, инвестиции и управление на проекти” – Илия Джингов

Дирекция „Строителство, общ. собственост и устройство на територията” – Дияна Вечева

Дирекция „Образование, култура, хуманитарни дейности и спорт” – Желязко Страволемов”

До 10 дни ще бъде назначен и директор на „Дирекция „Обществен ред и сигурност”.

В момента се подготвя фронт-офиса в кв. „Св. Георги”, който се намира в сградата на Дневен център за възрастни хора. Офисът ще започне да функционира от 1.02.2012г.Там гражданите ще бъдат обслужвани от Драга Токалиева във времето от 10.00ч. до 12.30 ч. и от 13.00ч. до17.00 ч.

Всеки последен вторник на месеца кметът Иван Алексиев ще има изнесена приемна за граждани в кв. „Свети Георги”, в същата сграда на пенсионерите. Същевременно зам. кметовете ще приемат граждани в  сградата на общинската администрация.

Предвиждат се и приемни по населени места в общината, които ще бъдат съгласувани със сътветните кметове.