Кметът на Поморие подписа договор по схема „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”

Разпечатай

Днес в 14 часа в зала  на МРРБ зам.-министърът и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Лиляна Павлова подписа с кмета на Община Поморие инж. Петър Златанов договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”.  Партньори по проекта са Народно читалище „Просвета 1888г.- Поморие“- и Народно читалище „Светлина-1939г“ – Поморие.
Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по този договор е в размер на 495 672 лв. и ще бъде съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

В рамките на схемата се подпомагат дейности свързани с организиране и провеждане на иновативни културни събития и прилагане на добри практики, с цел обогатяване на културния живот и повишаване на привлекателността на Поморие в агломерационните ареали и изграждане на местната идентичност.