Кметът Петър Златанов подписа в МРРБ договора за брегоукрепването на Поморие

Разпечатай

Одобрени са проекти на 75 общини, свързани с превенция на наводненията, на обща стойност 73 млн. лв., което е целия ресурс, предвиден за реализиране на такива мерки по Оперативна програма „Регионално развитие”. Това съобщиха от пресцентъра на МРРБ, цитирайки  зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на подписване на договори по схeма „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации” с кметовете на 41 общини. Между одобрените кандидати е и Поморие във връзка реконструкцията и укрепването на съществуващата южна крайбрежна дига на ул. „Морска“ в града. Кошмарът на 9.03. 2010г. за жителите на тази част от града още не е забравен, когато дигата се скъса и вълните заливаха улиците.

Точно в 15.10 часа в залата на пресцентъра на МРРБ кметът Петър Златанов подписа договора за финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е на стойност 1 052 542 лв. В началото на 2010г. общината кандидатства по брегоукрепването в района, но проектът не е бил  одобрен, поради съществуващото изискване  за наличие на свлачище, съобщи кмета на Поморие. След допълнителни общи действия от страна на администрацията и Общински съвет са били направени нови корекции.
Изпълнението на проекта по брегоукрепването ще започне през есента, защото има определени срокове, които трябва да се спазват, а още повече и да не се наруши спокойствието на туристите през лятото.