- RadioMilena.com - http://radiomilena.com/news -

Кметът Петър Златанов подписа в МРРБ договора за брегоукрепването на Поморие

Posted By Константин Златаров On 03/06/2011 - 16:26 ч. @ 16:26 In Общество | Comments Disabled

[1]Одобрени са проекти на 75 общини, свързани с превенция на наводненията, на обща стойност 73 млн. лв., което е целия ресурс, предвиден за реализиране на такива мерки по Оперативна програма „Регионално развитие”. Това съобщиха от пресцентъра на МРРБ, цитирайки  зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на подписване на договори по схeма „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации” с кметовете на 41 общини. Между одобрените кандидати е и Поморие във връзка реконструкцията и укрепването на съществуващата южна крайбрежна дига на ул. „Морска“ в града. Кошмарът на 9.03. 2010г. за жителите на тази част от града още не е забравен, когато дигата се скъса и вълните заливаха улиците. [2]

Точно в 15.10 часа в залата на пресцентъра на МРРБ кметът Петър Златанов подписа договора за финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е на стойност 1 052 542 лв. В началото на 2010г. общината кандидатства по брегоукрепването в района, но проектът не е бил  одобрен, поради съществуващото изискване  за наличие на свлачище, съобщи кмета на Поморие. След допълнителни общи действия от страна на администрацията и Общински съвет са били направени нови корекции.
Изпълнението на проекта по брегоукрепването ще започне през есента, защото има определени срокове, които трябва да се спазват, а още повече и да не се наруши спокойствието на туристите през лятото.

Bookmark/Favorites [3]Svejo [4]Google Bookmarks [5]Delicious [6]StumbleUpon [7]Facebook [8] [9]Сподели [10]

Article printed from RadioMilena.com: http://radiomilena.com/news

URL to article: http://radiomilena.com/news/%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%b7%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0-%d0%b2-%d0%bc%d1%80%d1%80%d0%b1-%d0%b4-12629/

URLs in this post:

[1] Image: http://radiomilena.com/news/wp-content/uploads/2010/03/navodnenie19.JPG

[2] Кошмарът на 9.03. 2010г. за жителите на тази част от града още не е забравен, когато дигата се скъса и вълните заливаха улиците.: http://radiomilena.com/news/?p=3390

[3] Image: http://radiomilena.com/newsjavascript:if(document.all){window.external.AddFavorite(

[4] Image: http://www.addtoany.com/add_to/svejo?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25ba%25d0%25bc%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2582-%25d0%25bf%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2580-%25d0%25b7%25d0%25bb%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b2-%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25bf%25d0%25b8%25d1%2581%25d0%25b0-%25d0%25b2-%25d0%25bc%25d1%2580%25d1%2580%25d0%25b1-%25d0%25b4-12629%2F&linkname=%D0%9A%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80%20%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%A0%D0%A0%D0%91%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5

[5] Image: http://www.addtoany.com/add_to/google_bookmarks?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25ba%25d0%25bc%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2582-%25d0%25bf%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2580-%25d0%25b7%25d0%25bb%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b2-%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25bf%25d0%25b8%25d1%2581%25d0%25b0-%25d0%25b2-%25d0%25bc%25d1%2580%25d1%2580%25d0%25b1-%25d0%25b4-12629%2F&linkname=%D0%9A%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80%20%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%A0%D0%A0%D0%91%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5

[6] Image: http://www.addtoany.com/add_to/delicious?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25ba%25d0%25bc%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2582-%25d0%25bf%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2580-%25d0%25b7%25d0%25bb%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b2-%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25bf%25d0%25b8%25d1%2581%25d0%25b0-%25d0%25b2-%25d0%25bc%25d1%2580%25d1%2580%25d0%25b1-%25d0%25b4-12629%2F&linkname=%D0%9A%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80%20%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%A0%D0%A0%D0%91%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5

[7] Image: http://www.addtoany.com/add_to/stumbleupon?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25ba%25d0%25bc%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2582-%25d0%25bf%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2580-%25d0%25b7%25d0%25bb%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b2-%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25bf%25d0%25b8%25d1%2581%25d0%25b0-%25d0%25b2-%25d0%25bc%25d1%2580%25d1%2580%25d0%25b1-%25d0%25b4-12629%2F&linkname=%D0%9A%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80%20%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%A0%D0%A0%D0%91%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5

[8] Image: http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d0%25ba%25d0%25bc%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2582-%25d0%25bf%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2580-%25d0%25b7%25d0%25bb%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b2-%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25bf%25d0%25b8%25d1%2581%25d0%25b0-%25d0%25b2-%25d0%25bc%25d1%2580%25d1%2580%25d0%25b1-%25d0%25b4-12629%2F&linkname=%D0%9A%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80%20%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%A0%D0%A0%D0%91%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5

[9] : http://radiomilena.com/news/%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%b7%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0-%d0%b2-%d0%bc%d1%80%d1%80%d0%b1-%d0%b4-12629/

[10] Сподели: http://www.addtoany.com/share_save

Copyright © RadioMilena.com. All rights reserved.