Кога заседават комисиите към Общински съвет – Поморие?

Разпечатай

Постоянните комисии към Общински съвет – Поморие ще проведат заседания, както следва:

25.04.2012г. /сряда/ от 16.00 ч. – комисия по устройство на територията, строителство, околна среда и общинска собственост;

26.04.2012г. /четвъртък/ от 16.00 ч. –  комисия по законност и обществен ред;

27.04.2012г.  /петък/  от 16.00ч. – комисия по финанси и европейска интеграция;

02.05.2012г . /сряда/ от 16.00ч. – комисия по образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика;

03.05.2012г. /четвъртък/ от 16.00ч. – комисия по комисия по туризъм, търговия, спорт, младежки дейности и основни поминъци;

04.05.2012г. /петък/ от 16.00ч. – председателски съвет.