Конкурс за постъпване на държавна служба в ОДМВР – Бургас за три вакантни длъжности

Разпечатай

Със заповед на Министъра на вътрешните работи е обявен конкурс за постъпване на държавна служба в ОДМВР – Бургас за три вакантни длъжности от категория «Г» – инспектор, за които не се изисква първоначална професионална подготовка : младши разследващщ полицай – старши разследващ полицай» в РУ в ОДМВР – Бургас, към отдел «Досъдебно производство».

Освен стандартните изисквания за работа в МВР, към кандидатите са предявени и следните допълнителни изисквания : да притежават висше образование с минимална образователна степен «магистър» по специалност «право» или образователно квалификационна степен «бакалавър» от Академията на МВР, да притежават компютърна грамотност и др.

Документи / по образец / се получават и подават в ОДМВР – Бургас / гр. Бургас, ул. «Христо Ботев» № 46/ всеки работен ден от 15.00 ч.

Срок за прием на документи : 30 дневен от публикуване на обявата

 

За допълнителна информация – тел. 056 / 856 421, 856 924, 856 354 или 856 416.

 

Етикети: